اقلام پلاستیکی آزمایشگاهی

اقلام پلاستیکی آزمایشگاهی

شرکت پارس پیوند توزیع کننده اقلام آزمایشگاهی در کشور

در گذشته تمامی ظروف آزمایشگاهی ، از جنس شیشه ساخته میشد . اما امروزه اغلب در آزمایشگاهها ، اقلام پلاستیکی آزمایشگاهی به چشم میخورد.

این اقلام در تمامی بخشهای آزمایشگاه جای خود را باز کرده و هر روزه مورد استفاده تکنسین های آزمایشگاهی قرار دارد. بخشی نیز به صورت ظروف یکبار مصرف در آزمایشگاه به کار میروند.

 

تنوع ظروف پلاستیکی در آزمایشگاه

از ظروف بزرگ جهت نگهداری آب مقطر که دهها لیتر را در خود دارند تا میکروتیوب های 0.1 سی سی کوچکتر از یک بند انگشت کارکرد خاص خود را دارند .

برخی برای استفاده در دستگاههایی خاص طراحی شده اند مانند کوت ها و  برخی دیگر به صورت دستی به کار میروند مانند رک های لوله .