نقد و بررسی

EA50 پادتن طب

محلول رنگ‌ آمیزی EA50 که به نام محلول پاپانیکولائو EA50 نیز شناخته می‌شود، مناسب رنگ‌آمیزی اجزای سلولی می‌باشد.

محلول EA50 از دورنگ ائوزین و لایت گرین تشکیل شده که در سیستم رنگ‌ آمیزی پاپانیکولائو باهدف یکسان رقابت می‌کنند، در نتیجه باعث رنگ‌آمیزی متفاوت سلول‌ ها در چرخه رنگ‌ آمیزی است.

 • ابتدا لام های مربوط به نمونه های سیتولوژی را در 3 ظرف گزیلول (هر کدام به مدت 20 دقیقه) قرار می دهیم.
 • سپس آنها رادر الکل 96 درجه حداقل به مدت 30 دقیقه قرار داده تا کاملا فیکس شوند.
 • سپس نمونه ها را به ترتیب 10 بار به الکل 80 درجه و 10 بار به الکل 70 درجه وارد و خارج کرده و بعد با آب شستشو می دهیم.

کاربرد محلول EA50

 •  رنگ‌ آمیزی به منظور تشخیص انواع سرطان‌ ها مانند سرطان رحم، سرطان دهانه رحم و …
 •  رنگ‌ آمیزی انواع ترشحات، سلول‌ها (سیتوپلاسم سلول)

مرحله رنگ آمیزی هسته

 • ابتدا نمونه ها را به مدت 5 دقیقه در رنگ هماتوکسین که رنگ مخصوص هسته است قرار می دهیم.
 • لام ها را با آب قلیایی یا آب شهری بدون کلر شستشو می دهیم.
 • لام ها را یک بار وارد محلول اسید الکل می کنیم تا رنگ هماتوکسین سیتوپلاسم از بین برود. سپس آنها را دوباره شستشو می دهیم. بعد لام ها را 3 بار وارد محلول کربنات لیتیم می کنیم تا رنگ هسته فیکس شود سپس با آب لام ها را شستشو می دهیم.

مرحله رنگ آمیزی سیتوپلاسم

 • لام ها را به تعداد 10 بار وارد الکل 96 درجه می کنیم. بعد به مدت 4 دقیقه نمونه ها را در محلول رنگی Orange (Og6) قرار می دهیم.
 • سپس نمونه ها را 2 بار در الکل 96 درجه وارد کرده و بعد به مدت 5 دقیقه در رنگ EA50 قرار می دهیم.

مرحله آبگیری

 • در مرحله آبگیری، 2 ظرف حاوی الکل 96 درجه و دو ظرف حاوی الکل مطلق و 3 ظرف حاوی گزیلول تهیه کرده و لام ها را به ترتیب وارد ظروف حاوی الکل با درجه پایین ، الکل بادرجه بالا  و گزیلول می کنیم .
 • پس از رنگ آمیزی لام ها بر روی آنها چسبی به نام Canad Bond می ریزیم. سپس بوسیله لام مقداری گزیلول برداشته و لامل را بر روی ان قرار می دهیم. در هنگام گذاشتن لامل باید دقت کنیم که حبابی ایجاد نشود.

اجزا و مکانیسم محلول EA50 

  • رنگ ائوزین در EA50، سیتوپلاسم سلول‌های سنگفرشی بالغ، هستک، مژه و سلول‌های قرمز خون را به رنگ صورتی در میاورد.
  • لایت گرین در EA50، سیتوپلاسم سلول‌های متابولیکی فعال مانند سلول‌های سنگفرشی بازل، سلوهای سنگفرشی متوسط و سلول‌های ستونی را به رنگ آبی در میاورد.

بیسمارک قهوه‌ای در این فرمولاسیون به‌ عنوان پایدارکننده استفاده می‌شود و هیچ‌گونه اثر رنگی ندارد و در برخی فرمولاسیون آن را حذف می‌کنند.

نکات تکمیلی محصول EA50 

 • دمای نگهداری 15 تا 25 درجه سانتی‌گراد
 • مقدار انحلال‌پذیری در آب 20 درجه سانتی‌گراد (کاملاً انحلال‌پذیر)
 • نقطه اشتعال 17 درجه سانتی‌گراد

پیشنهاد بررسی : باسیتراسین پادتن طب  – بلانک پادتن طبرنگ OG6چسب سیتولوژی پادتن طبOG6 پادتن طبهماتوکسیلین پادتن طبهماتیپ (خون منفی)محلول رنگ آمیزی پاپانیکولائو هماتوکسیلین (250ml)محلول رنگ آمیزی پاپانیکولائو، EA50