نقد و بررسی

پودر آهن

بررسی پودر آهن: این پودر تقریبا به رنگ خاکستری و همچنین نرم و براق است.

به دلیل واکنش پذیر بودن آهن اگر این ماده در مجاورت رطوبت قرار گیرد، روی ذرات خود یک پوشش اکسید هیدراته ایجاد خواهد کرد.

این ماده از شمش آهن و قراضه های آهن تولید می شود که کاملا خالص است اما پودرهای آهن با کیفیت بسیار از شمش آهن به دست می آید.

اندازه ی این ذرات از 20 تا 200 میکرو متر متفاوت می باشد.

خصوصیات آهن با توجه به روش تولید و تاریخچه یک نوع پودر آهن خاص متفاوت است.

سه نوع از آن وجود دارد که شامل: 1. کاهش یافته  2. ذوب شده  3. الکترولیتی.

کاربرد های این ماده عبارت است از:

 • صنایع خودرو
 • رنگ
 • کشاورزی
 • افزایش رسانایی
 • افرایش وزن ماده
 • ساخت رنگ هایم مغناطیسی
 • کاتالیزورهای صنعتی

نکات ایمنی هنگام کار با این ماده:

 1. جهت کاهش خطرات ناشی از استنشاق گرد و غبار مواد پودری و جلوگیری از آلودگی سطوح کار توصیه می شود از ترازویی که دارای محفظه سر بسته است استفاده شود.
 2. برای انتقال مواد شیمیایی از ظرف به ترازو از قاشق استفاده شود و از ریختن یا پاشیدن پودر خودداری کنید.
 3. هنگام کار با آن از ماسک و عینک ایمنی استفاده کنید.
 4. در انتهای کار سطوح آغشته به مواد را تمیز کنید.

پیشنهاد بررسی: تری سدیم سیترات نوترون شیمی – PH9 بافر نوترون شیمیپتاسیم کلراید نوترون شیمیپتاسیم دی کرومات 0.1N نوترون شیمیکیت AHM(96 تست) دیازیست

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.