نقد و بررسی

محلول لایز MINDRY – LBA

محلول لایز  1 لیتری  MINDRY – LBA تولید شده توسط شرکت فن آوری روز آزمون می باشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستور العمل های ISO 13485 انجام می پذیرد .

ازمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روزآزمون این اطمینان را به شما خواهد داد که تمام محلول های هماتولوژی تولیدی از نظر صحت و دقت و پایداری و مقایسه با محلول های مشابه مورد بررسی قرار گرفته مورد تایید ازمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روزآزمون می باشد.

  • استفاده از آخرین دانش فنی جهت تولید محلول های هماتولوژی
  • استفاده از جدیدترین تجهیزات تولید محلولهای هماتولوژی
  • دارای ازمایشگاه کنترل کیفی مجهز
  • انجام چندین مرحله فرایند کنترل کیفی حین تولید
  • قابلیت دیف کامل و صحت در نمونه های غیر طبیعی

پیشنهاد می شود جهت افزایش کارایی و عملکرد از پک کامل محلول های هماتولوژی شرکت روز آزمون استفاده نمایید.

.

پیشنهاد بررسی : محلول‌های دستگاه Sysmex K1000محلول‌های دستگاه Sysmex KX21محلول‌های دستگاه Orpheeمحلول‌های دستگاه Nihon kohdenمحلول‌های دستگاه Excell