نقد و بررسی

محلول‌های دستگاه Mindray 6800 – محلول 5 پارت

ردیف نام محصول حجم
1 ایزوتون دیف 10لیتر
2 محلول لایز LD 1لیتر
3 محلول لایز LB 0.5لیتر
4 محلول لایز LH 1لیتر
5 محلول Prob cleanser 100cc
6 محلول Ez cleanser 100cc

.

بررسی پیشنهاد:  کیت کلسترول (252ml) شرکت من _ کیت G6PD Control High شرکت من – کیت تری گلیسیرید پارس پیوند– کیت TG شرکت من – کیت TGزیست شیمی