نقد و بررسی

محلول لایز MINDRY – WBC/HGB

محلول لایز 0.5 لیتری  MINDRY– WBC/HGB تولید شده توسط شرکت فن آوری روز آزمون میباشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستورالعمل های ISO 13485 انجام میپذیرد .

ازمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روزآزمون این اطمینان را به شما خواهد داد که تمام محلولهای هماتولوزی تولیدی از نظر صحت و دقت و پایداری و مقایسه با محلول های مشابه مورد بررسی قرار گرفته مورد تایید آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روزآزمون میباشد.

قابلیت های محلول لایز MINDRY – WBC/HGB

  • استفاده از آخرین دانش فنی جهت تولید محلول های هماتولوژی
  • استفاده از جدیدترین تجهیزات تولید محلولهای هماتولوژی
  • دارای ازمایشگاه کنترل کیفی مجهز
  • انجام چندین مرحله فرایند کنترل کیفی حین تولید
  • قابلیت دیف کامل و صحت در نمونه های غیر طبیعی

پیشنهاد میشود جهت افزایش کارایی و عملکرد از پک کامل محلول های هماتولوژی شرکت روزآزمون استفاده نمایید.

.

بررسی پیشنهاد:  کیت کلسترول (252ml) شرکت من _ کیت G6PD Control High شرکت من– سیفتی باکس مقوایی – کیت TG شرکت من –محلول‌های دستگاه Orphee