کیت کراتینین پیوند

Peyvand Creatinine Kit

دسته: پیوند, کیت آزمایشگاهی, کیت بیوشیمی

دانلود بروشور 

گزارش تخلف

نقد و بررسی

شرکت پارس پیوند

 توزیع کننده کیتهای بیوشیمی پیوند در ایران

کیت سنجش کراتینین در سرم

کیت کراتینین پیوند :  کراتینین بر خلاف اوره با یک نسبت تقریباً ثابت وارد گردش خون میشود. و تمامی آن از کلیه عبور و از طریق ادرار دفع میگردد.

سطح کراتینین کمتر (GFR) از تصفیه گلومرولی تحت تأثیر رژیم غذایی، سن، جنس و تمرینات قرار میگیرد. روى این اصل در مقایسه با تست اوره آزمایش بهترى است.

اندازه گیرى کراتی نین براى ارزیابی کارکرد کلیه ها مفید است و تنها زمانی مقدار آن بالا میرود که کلیه ها 05 % فعالیت خود را از دست داده باشند.

کلیرانس کراتی نین فاکتور خوبی براى تخمین میزان تصفیه گلومرولی، همچنین عملکرد کلیه ها است.  براى این منظور کراتی نین سرم و ادرار 24 ساعته بطور همزمان مورد بررسی قرار میگیرند.

جهت ثبت سفارش خود در مورد کیت کراتینین پیوند با کارشناسان واحد فروش تماس بگیرید.

مشخصات فنی

مجوز و تاییدیه ها

روش کیت

Urease-GLDH/Kinetic/UV

Inline Feedbacks
View all comments

اطلاعات فروشنده