نقد و بررسی

کیت LDH پارس پیوند

بررسی کیت LDH پارس پیوند : آنزیم لاکتات دهیدروژناز ( LD / LDH ) آنزیمی است که تقریباً در تمامی سلولهاى زنده وجود دارد و احیاء پیروات به لاکتات و بالعکس را کاتالیز می نماید .

آنزیم لاکتات دهیدروژناز از دو زیر واحد پلی پپتیدى که در مجموع چهار پلی پپتید به شکل تترامر که دو به دو مشابهه می باشند، ( -LDH
M براى عضله – Muscle و H-LDH براى قلب – Heart ) ساخته شده است.

این آنزیم با توجه به ترکیب هاى مختلف زیر واحد هاى خود داراى 5 ایزوآنزیم می باشد که از نظر فراوانی در بافتهاى مختلف به شرح زیر می باشند :

1-LDH-1 (4H) -در قلب ،گلبول های قرمز و همچنین در مغز

2-LDH-2 (3HIM) – در سیستم رتیکلوآندوتلیال

3-LDH-3 (2H2M) – در ریه

4-LDH-4 (1H3M) – در کلیه، جفت و پانکراس

5-LDH-5 (4M) – در کبد، عضلات مخطط و در مغز

در غلظت بالا در کبد و در مقادیر کمتر در قلب ، ماهیچهها ، پانکراس ، مایع نخاع و ریه و کلیه ها وجود دارد. از آنجائیکه میزان این آنزیم در درون سلولهاى بافتی بیشتر از سرم بصورت آزاد می
باشد، افزایش میزان این آنزیم در خون نشانده آسیب بافتی و تخریب سلولی است.

در بیماریهاى کبدى مرتبط با نکروز کبد مانند: سیروز، کارسینوما، هپاتیت ویرال یا سمی و یرقان ، در آسیبهاى قلبی مانند سکته قلبی 8 تا 12 ساعت پس از بروز سکته مقدار آنزیم در سرم بالا رفته و پس از 4تا 5 روز به حداکثر مقدار خود می رسد و همچنین در سایر سرطانها مانند سرطان ریه ، آسیب هاى ماهیچهاى پیشرونده و کم خونی همولیتیک و مگالوبلاستیک افزایش می یابد. کاهش آنزیم از نظر کلینیکی اهمیتی ندارد .

   UV-Kinetic DGKC Method : روش

آزمایش LDH برای تشخیص کدام بیماری ها مناسب است؟

  • بیماری های آسیب قلبی، اسکلتی،ریوی و سیستم عصبی، عضله(قلبی-اسکلتی-ریوی)
  • بروز علائم سکته
  • اختلال در تنفس
  • ضعف اسکلتی و عدم عملکرد صحیح عضلات قلب و ریه.

نحوه ی گرفتن نمونه به چه صورت انجام می شود؟

  • مراجعه کننده قبل از آزمایش باید احراز هویت می شود.
  • قبل از نمونه گیری، از حساسیت های مراجعه کننده به ضدعفونی کننده ها و مواد لاتکس سوال می شود.
  • حتما داروهای مصرفی وی قبل از نمونه گیری ثبت می شود.
  • ظرف های نمونه گیری متناسب با تست انتخاب می شود، ضد انعقاد اگزالات باعث کاهش فعالیت لاکتات دهیدروژناز می شود.

 

بررسی پیشنهاد : کیت اسید اوریک پارس پیوند  –  کیت Albumin پارس پیوند