نقد و بررسی

سر سمپلر یا همان نوک سمپلر قطعه ای پلیمری (معمولا از جنس پروپیلن) است که به شفت (قسمت انتهایی سمپلر که به آن تیپ هلدر نیز گفته می شود) متصل میشود و نمونه مایع به درون آن کشیده شده و از آن تخلیه میگردد. سمپلرها یکی از مهمترین و پرکاردبرد ترین ابزار آلات مورد استفاده در تمامی بخش های آزمایشگاه ها می باشند که جهت انتقال حجم کم و مشخص محلول یا مایعاتی که نیاز به دقت زیاد دارند ، استفاده می شوند.

سر سمپلر ها عمدتا یکبار مصرف بوده و بهتر است فقط جهت توزیع یک نمونه مورد استفاده قرار گیرند.

در واقع سرسمپلر مکمل دستگاه میکروپیپت بوده و بدون وجود آن عملیات توزیع نمونه امکان پذیر نمی باشد..

سرسمپلرها دارای رنگ بندی قراردادی تعریف شده جهت استفاده میباشند از قبیل رنگ سفید یا کریستالی برای حجم های کم، رنگ زرد برای حجم های متوسط و رنگ آبی برای حجم های زیاد.

انواع سر سمپلر های استریل و غیر استریل، سر سمپلرهای فیلتر دار و غیر فیلتر دار RNase free و DNase free در بسته بندی های بصورت رک و عمده در بازار موجود میباشد که کاربر با توجه به نوع آزمون خود باید سر سمپلر مناسب خود را انتخاب کند.

انتخاب نامناسب سر سمپلر علاوه بر آسیب مزمن به بدنه دستگاه، میتواند موجب انتقال حجم ناصحیح و یا انتقال آلودگی بداخل سمپلر و یا برعکس از محیط اطراف به نمونه گردد. همچنین استفاده بیش از حد از نوک سمپلر جهت نمونه های مختلف میتواند موجب آلودگی متقاطع گردد.

یک میکروپیپت خوب میتواند در صورت استفاده از سرسمپلر نامناسب صحت حجمی نامناسبی را ارائه دهد. بنابراین لازم است که کاربر هنگام خرید، علاوه بر برند سمپلر، به برند و اصالت سرسمپلر نیز توجه داشته باشد.

دقت و صحت بیرون کشیدن مایع با استفاده از سمپلر مواردی هستند که به ثبات ساخت نوک سمپلر ، تنوع شکلی آن و ماده ی خاص نگه دارنده ی قرار گرفته در بخش دیواره ی داخلی نوک سمپلر بستگی دارد. سطوح بی قاعده ی دیواره ی داخلی نوک سمپلر و ماده ی معلق نگه دارنده باعث ایجاد بی دقتی در عمل بیرون کشیدن مایع با استفاده از سمپلر می شود. سر های شسته شده و نشده ی ساخته شده توسط 7 کارخانه مورد مقایسه قرار گرفتند با استفاده از تفاوت وزنی ، بررسی توسط تکنیک رنگی Luxol Fast Blue در زیر میکروسکوپ نوری و زمان پرواز طیف سنجی جرمی در تکنیک جذب و یونش لیزری با بافت صورت گرفت.
نوک سمپلر ها بخش مهمی از سمپلر می باشند و اجازه می دهند از یک سمپلر برای نمونه های مختلف ( تا زمانی که سر سمپلر خود را بین نمونه ها تعویض کنید ) بدون نیاز به شستشو ، استفاده شود. آن ها اندازه و رنگ های متنوعی دارند ، که بستگی به سمپلری که به همراه آن استفاده می شوند دارد و حجمی که باید آزاد کنند. متداول ترین نوک سمپلر ها عبارتند از :

آبی بزرگ – 200-1000µL
نوک سمپلر زرد – 2-200µL
سفید کوچک – <2µL
نوک های سمپلر در جعبه های مخصوصی قرار داده می شوند که اغلب برای جلوگیری از آلودگی استریل می شوند. به همین منظور این جعبه ها را باید سر بسته تا زمانی که استفاده نمی شوند ، نگه داری کرد. نوک سمپلر ها به انتهای سمپلر با فشار دادن انتهای دستگاه به داخل نوک سمپلر با دو ضربه ی آهسته ی سریع ، اضافه می شوند. زمانی که از نوک سمپلر ها استفاده می شود آن ها به داخل سطل مربوط به موارد از بین بردنی با استفاده از دکمه ی خارج سازی نوک سمپلر ، رها می شوند. هرگز نوک سمپلر را با انگشتان خود لمس نکنید از این نظر که این امر خطر آلوده سازی را به همراه می آورد.