قیمت حجم های مختلف محصول به شرح زیر است:

شیشه 1 لیتری: 80 هزار تومان
شیشه 2.5 لیتری: 185 هزار تومان
5 لیتری (بطری پلاستیکی): 200 هزار تومان
10 لیتری (بطری پلاستیکی): 370 هزار تومان