سواب

  • CDC نمونه گیری کرونا

بهترین سواب نمونه گیری کرونا به توصیه CDC

1401-09-01T09:45:04+03:30توسط |بخوانیم و بدانیم|

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) دستورالعمل موقتی را درمورد جمع آوری، بررسی و آزمایش نمونه های کلینیکی از بیماران تحت نظر برای کووید19 منتشر کرده است که شامل توصیه هایی درمورد جمع آوری 3 نوع نمونه از قسمت تحتانی و فوقانی دستگاه تنفس و نمونه ی سرم در آزمایش های بیماران تحت نظر مبتلا به کرونا ویروس جدید می باشد.

دیدگاه‌ها برای بهترین سواب نمونه گیری کرونا به توصیه CDC بسته هستند