شرکت پارس پیوند

تامین کننده  اقلام پلاستیکی آزمایشگاهی و لوازم مصرفی PCR

ویروس شناسی (به انگلیسی Virology) جزو شاخه میکروبیولوژی محسوب میگردد.

ویروس شناسی شاخه ای مربوط به شناخت ویروس‌هاست، ویروس ها ذراتی بیولوژیکی بسیار ریز و غیر میکروسکوپی هستند .

ویروس‌ها مانند انگل‌ داخل سلولی عمل میکنند در مواد ژنتیکی آن‌ها در پوششی پروتئینی جای دارند. ویروس‌ها را از لحاظ ساختار آنها، طبقه‌بندی و تکامل، نحوه عفونی کردن و چگونگی تخریب سلول میزبان، چگونگی تعامل با ارگانیسم میزبان و سیستم ایمنی آن، بیماری‌هایی که ایجاد می‌کنند.

تکنیک‌های جداسازی و کشت آن‌ها و استفاده آن‌ها در مطالعات تحقیقاتی و درمان، مورد مطالعه قرار می‌دهند. 

ویروس ها طیف وسیعی از بیماریهای انسان و حیوان را ایجاد می نمایند . در بین این بیماریها ، طیف وسیعی از موارد کشنده تا بیبماریهای خفیف را شامل میگردد.

 

CDC نمونه گیری کرونا
بخوانیم و بدانیم
منتشر شده در

بهترین سواب نمونه گیری کرونا به توصیه CDC

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) دستورالعمل موقتی را درمورد جمع آوری، بررسی و آزمایش نمونه های کلینیکی از بیماران تحت نظر برای کووید19 منتشر کرده است که شامل توصیه هایی درمورد جمع آوری 3 نوع نمونه از قسمت تحتانی و فوقانی دستگاه تنفس و نمونه ی سرم در آزمایش های بیماران تحت نظر مبتلا به کرونا ویروس جدید می باشد.