تست آنتی بادی کرونا از انکار تا واقعیت

1401-09-01T10:42:27+03:30توسط |بخوانیم و بدانیم, مقالات|

در پاسخ به شیوع بیماری کووید -۱۹(19-COVID) ، ناشی از ویروس 2-CoV- SARS، آزمایش های متعددی جهت تشخیص بیماری حاد، ردیابی تماس، تشخیص عفونت های بدون علامت و ارزیابی ایمنی جمعی مورد نیاز است. در حالی که PCR...