شرکت پارس پیوند

(تامین کننده انواع کیت الایزا ELISA Test)

ELISA test مخفف (Enzyme-linked immuno_sorbent assay)

ELISA  روشی عمومی در آزمایش غربالگری میباشد که جزو ارکان مهم آزمایشگاه است . عمدتا در بخش سرولوژی آزمایشگاه این روش پرمصرف ترین روش تست ها میباشد.

اجزای کیت الایزا :

میکروپلیت های الایزا (Microplates) – استاندارد ها (Standards) – کنترل ها (Controls) – کونژوگه (Conjugate) – سوبسترا کروموژن (Chromogen Substrate) – محلول شستشو (Wash solution) – محلول متوقف کننده (Stop solution)

برندهای معتبر در زمینه تولید تستهای الایزا شامل شرکتهای دیازیست-پیشگامان- پادتن علم – پیشتاز طب- مونوکیت-مونوبایند

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان شرکت ما تماس بگیرید.