نمایش 1–12 از 18 نتیجه

کیت آنتی بادی S-RBD کووید۱۹

تماس بگیرید
 • اندازه گیری نیمه کمی سطح آنتی بادی IgG ضد S1-RBD ویروس SARS-Cov-2
 • بر اساس روش (Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA
 • ارزیابی آنتی بادی های بر ضد آنتی ژن S1-RBD ویروس کووید19
 • دارای تاییدیه از وزارت بهداشت و درمان
دانلود بروشور

کیت SARS-CoV-2 IgM (کیت کووید۱۹)

تماس بگیرید
 • اندازه گیری نیمه کمی سطح آنتی بادی IgM ضد SARS-Cov-2
 • بر اساس روش Capture Immunoassay
 • حساسیت  97.6 %
 • اختصاصیت 98.3 %دانلود بروشور

کیت سنجش آنتی بادی ۲-IgG SARS-CoV (کیت کووید۱۹)

تماس بگیرید
 • اندازه گیری نیمه کمی سطح آنتی بادی IgG ضد SARS-Cov-2
 • بر اساس روش (Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA
 • حساسیت 98.6 %
 • اختصاصیت 98.4 %
دانلود بروشور

خون کنترل

تماس بگیرید
 • دارای تاییدیه کیفی از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت
 • دارای IRC کد از اداره دارو و تجهیزات پزشکی کشور
 • هر بسته حاوی 3 ویال
 • هر ویال حاوی 0.05 ± 1.5 سی سی
 • پایداری : پس از باز شدن درب ویال 10 روز می باشد.
 • سطح کنترل : Normal
 • مناسب ترین در بین رقبا
بروشور خون کنترل AMACO    

کیت سنجش Neonatal PKU (فنیل آلانین)

تماس بگیرید
 
 • اندازه گیری فنیل آلانین در لکه خون خشک شده
 • روش کلریمتریک آنزیماتیک
 • غربالگری نوزادان
دریافت بروشور

کیت سنجش Neonatal TSH

تماس بگیرید
 • بر اساس روش ایمونو آنزیماتیک (EIA)
 • غربالگری نوزادان
 • حساسیت بالا
 • 192 تستی 
دریافت بروشور 

کیت سنجش ۹۶Tests) Free PSA)

تماس بگیرید
   
 • اندازه گیری غلظت Free PSA در سرم یا پلاسمای انسانی
 •  روش ایمونو آنزیماتیک
 • حساسیت و دقت بالادریافت بروشور
 

کیت سنجش ۶۹Tests) PSA)

تماس بگیرید
 
 • انجام تست به روش ایمونو آنزیماتیک (ELISA)
 • نمونه گیری از  سرم یا پلاسمای انسانی
 • تورمور مارکر سرطان پروستات
دریافت بروشور 

کیت سنجش β hCG Rapid

تماس بگیرید
 • اندازه گیری غلظت (Total β-hCG (intact + β-hCG 
 • روش ایمونو آنزیماتیک (الایزا)
 • 96 تستی
دریافت بروشور

کیت سنجش Prolactin (96 تست)

تماس بگیرید
 • اندازه گیرى غلظت پرولاکتین در سرم یا پلاسما
 • روش ایمونوآنزیماتیک (الایزا)
 • 96 تستی
دریافت بروشور

کیت سنجش LH (96 تست)

تماس بگیرید
 • اندازه گیری غلظت LH در سرم یا پلاسما
 • روش ایمونو آنزیماتیک (الایزا)
 • 96 تستی
دریافت بروشور

کیت سنجش FSH (96 تست)

تماس بگیرید
 • اندازه گیری غلظت FSH
 • روش ایمونو آنزیماتیک (الایزا)
 • 96 تستی
دریافت بروشور