کیت سنجش (Free PSA (96 Tests دیازیست

Free PSA kit

دسته: کیت های الایزا, دیازیست, Tumor Markers Panel

دریافت بروشور

 

  • اندازه گیری غلظت Free PSA در سرم یا پلاسمای انسانی
  •  روش ایمونو آنزیماتیک
  • حساسیت و دقت بالا

 

ویژگی ها:
  • تعداد 96 تست
  • حساسیت ng/ml 0.1
گزارش تخلف

نقد و بررسی

کیت Free PSA دیازیست (تشخیص سرطان پروستات)

کاربرد تست PSA

اندازه گیری غلظت Free PSA در سرم یا پلاسمای انسانی به روش ایمونو آنزیماتیک
(Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA

کاربرد بالینی Free PSA

امروزه سرطان ها بعد از بیماری هاى قلبى و عروقى به عنوان مهم ترین علل مرگ در جهان مطرح هستند. سرطان پروستات یکى از شایع ترین سرطان هاى منتهى به مرگ و میر در مردان است.
ابتلا به این بد خیمى در سنین کمتر از 50 سال نادر بوده و درمان آن در مراحل اولیه یعنى زمانی که توده سرطانى در داخل کپسول پروستات باشد داراى شانس بالایى است.
تعیین غلظت سرمى PSA آزاد و ترکیبى در تشخیص اولیه و ارزیابى مرحله پاتولوژیک سرطان پروستات به طور وسیعى استفاده مىشود.  میزان PSA Free سرم در هایپرپلازى خوش خیم پروستات به طور معنى دارى بیشتر از سرطان پروستات است.

در مواردى که غلظت PSA Total  در محدوده  4-10 ng/ml (مشکوک به سرطان پروستات) باشد و از سایر آزمایش ها از جمله (DRE (Digital rectal examination شواهدى دال بر احتمال سرطان پروستات بدست نیاید، به منظور جلوگیرى از بیوپسى غیر ضرورى از نسبت Free PSA / Total PSA به عنوان یک راهنما در تشخیص افتراقى این دو بیمارى میتوان استفاده نمود.

اساس روش سنجش

طراحى کیت Free PSA بر اساس روش ایمونو آنزیماتیک ساندویچى با استفاده از آنتى بادى هاى مونوکلنـال مى باشد.

آنتى ژن مورد سنجـش طى دو مرحله، بیـن آنتى بادى تثبیـت شده در تـه چـاهک هـا و آنتـى بـادى دوم متـصـل به آنـزیـم پراکسیداز (HRP) که شاخص هاى آنتى ژنیک متمایزى را روى مولکـول PSA شنـاسـایـى میکنند، قرار میگیرد.

پس از شستشو و خارج کردن آنالیت هاى غیر متصل با افزودن سوبسترا، آنزیم رنگ آبى ایجاد مى کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبى به زرد تبدیل مى شود.
شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت Free PSA ارتباط مستقیم دارد، در طول موج 450 نانومتر اندازه گیرى مى گردد.

مشاهده ی کیت های الایزا

مشخصات فنی

نام کیت

Free PSA

نوع کیت

کمی

روش کیت

Sandwich Immunoenzymatic

تعداد تست/ حجم

۹۶ تستی

دمای مناسب برای نگهداری

تاریخ انقضا

۱۸ ماه پس از تاریخ تولید (پس از باز شدن ۶ ماه)

Inline Feedbacks
View all comments

اطلاعات فروشنده

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…