اخبار

پوشش واکسیناسیون در بحران کرونا تقریبا ۵ درصد کاهش یافته است

خبر رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره ی پوشش واکسیناسیون در کشور:

پوشش واکسیناسیون در بحران کرونا تقریبا 5 درصد در کشور کاهش پیدا کرده است.

 

واکسیناسیون

 

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت عنوان کرد: از ابتدای بحران کرونا پوشش واکسیناسیون در سطح کشور تقریبا 5 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر دامنه این پوشش تقویت نگردد، منجر به از دست دادن درصدی از دستاورد هایمان در حوزه واکسیناسیون خواهد شد.

به گزارش وبدا، دکترسید محسن  زهرایی، رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، در سفر به سراوان ضمن تقدیر از خدمات همکاران بهداشت و درمان در بحران کرونا، اظهار داشت: اطلاع رسانی گسترده در سطح جامعه و بهره مندی از ابزارهای مدیریتی و قابلیت های سامانه سیب، یکی از مهم ترین راهکارهای پایش وضعیت واکسیناسیون در کشور است.

وی افزود: همکاران ما باید دنبال جمعیت تحت پوشش جهت واکسینه نمودن باشند و در حین انجام واکسیناسیون حتما فعالیت ها را در سامانه سیب نیز ثبت نمایند.

دکتر محمد قره بگلو، مدیر شبکه بهداشت ودرمان سراوان نیز، با بیان این نکته که  واکسیناسیون یکی از اولویت های مرکز بهداشت شهرستان سراوان است، اظهار داشت: با وجود بیماری کرونا ویروس، برنامه های واکسیناسیون در مراکز جامع سلامت و خانه های بهداشت با قوت در حال اجراست.

وی افزود: برای مناطق مرزی و حاشیه شهر که جمعیت های مهاجر پذیر را در خود جای داده اند، بسته های اجرایی خاصی را طراحی کرده ایم.

مدیر شبکه بهداشت سراوان یادآور شد: عدم مراجعه  مردم به مراکز بهداشتی درمانی، بخاطر ترس از بیماری کووید 19، مقداری ما را با مشکل مواجه کرده است. این موارد توسط بهورز یا مراقب سلامت پیگیری و درصورت عدم مراجعه، واکسیناسیون این افراد نیز به صورت اکتیو انجام خواهد گرفت.

منبع: وزارت بهداشت

مطالب مرتبط