پودرهای شیمیایی

مواد شیمیایی نوترون شیمی

کاربرد پودر های شیمیایی:

  • یکسری مواد شیمیایی وجود دارد که از آن برای کنترل کیفی و استاندار به کار میرود.
  • یکسری مواد شیمیایی هم هستند که در صنایع پتروشیمی و نفت و گاز استفاده میشود.
  • در شرکت های داروسازی از مواد شیمیایی استفاده ی زیادی میشود.
  • در صنایع ساخت چسب و رنگ از مواد شیمیایی استفاده میشود و …

مواد شیمیایی یکی از پرکاربرد ترین محصولات در آزمایشگاه ها میباشد.مواد شیمیایی آزمایشگاهی با سایر مواد های شیمیایی یکسان است تفاوت آن ها این است که در آزمایشگاهی خلوص بیشتری دارد.