نقد و بررسی

نشاسته نوترون شیمی

بررسی نشاسته نوترون شیمی: نشاسته از دسته ی پلی ساکاریدی است که از دو کربوهیدرات آمیلوپکتین وآمیلوز که با پیوند های آلفا 1 به 4 به یکدیگر متصل هستند، تشکیل شده است.

مونومرهای این پلی ساکارید واحد های گلوکوز هستند.

نشاسته در بسیاری از صنایع به عنوان ماده اولیه محصولات کاربرد دارد و در طبیعت بسیاری از گیاهان به عنوان منبع انرژی از آن استفاده می کنند.

ویژگی های آن عبارت است از:

  • پودری به رنگ سفید
  • بدون طمع و بو
  • در آب سرد و الکل نامحلول می باشد.

از کاربرد های نشاسته می توان موارد زیر را نام برد:

  • یکی ازمواد اولیه در صنعت کاغذ و کارتن سازی
  • جهت آهار زدن پارچه در صنعت نساجی
  • خوراک انسان و حیوانات

بررسی پیشنهاد: موم زنبور عسل سفید نوترون شیمیمنیزیم استئارات نوترون شیمی متیل پارابن نوترون شیمیکلسیم هیپوکلریت نوترون شیمیسیلیکاژل نوترون شیمیمنیزیم کلراید نوترونموم زنبور عسل زرد رنگ نوتروننیکل سولفات نوترونمنیزیم سولفاتاسید سوربیک نوترون شیمیاسید سیتریک نوترون شیمی

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.