نقد و بررسی

بطری تست اسپرم شفاف، ابزاری یکبار مصرف که برای برداشتن نمونه ها و جدا کردن لخته ها در آزمایشگاه های تشخیص طبی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

پیشنهاد بررسی: قوطی استول قاشقک دار  – پلیت 6cm ساده استریل – پلیت 8cm دو خانه استریل – پلیت 9cm ساده استریل – پلیت 10cm دو خانه استریل – پلیت 10cm ساده استریل – پلیت ۱۰cm سه خانه استریل – پلیت 10cm چهارخانه استریل – درب لوله گاماکانتر – قوطی استول درب فشاری قرمز – اپلیکاتور “کریستالی” – ظرف ادرار شفاف نشکن استریل – ظرف ادرار شفاف نشکن غیر استریل قوطی استول درب فشاری سفید