نقد و بررسی

ظرف ادرار شفاف نشکن غیر استریل، برای مصرف که برای ذخیره یا انتقال نمونه ها ادرار در آزمایشگاه های تشخیص طبی طراحی شده اند.

این ظروف از جنس پلاستیک بوده و مدرج هستند. همچنین در صنایع غذایی، لبنی و برای تست پودر کاربرد دارند.

 

 

پیشنهاد بررسی: قوطی استول قاشقک دار  – پلیت 6cm ساده استریل – پلیت 8cm دو خانه استریل – پلیت 9cm ساده استریل – پلیت 10cm دو خانه استریل – پلیت 10cm ساده استریل – پلیت ۱۰cm سه خانه استریل – پلیت 10cm چهارخانه استریل – درب لوله گاماکانتر – قوطی استول درب فشاری قرمز – اپلیکاتور “کریستالی”ظرف ادرار شفاف نشکن استریل