سایز پتری دیش: 6 سانتی متر

تعداد در هر کارتن 585 عدد می باشد