اندازه پلیت: 8 سانتی متر (دو خانه)

تعداد در کارتن: 650 عدد

قیمت بصورت کارتنی می باشد