نقد و بررسی

پلیت 10cm دو خانه استریل ، ظروف استریل جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و نسوخ بدن می باشد.

این ظروف به صورت استریل شده و پک (بسته بندی شده) به مرکز مربوطه تحویل داده می شود.

پتری دیش یا پلیت ، بشقاب های کوچک دایره ای و کم عمقی هستند که برای کشت سلولی ، ذخیره و نگهداری مواد و حمل مواد بسیار کم در آزمایشگاه های میکروبیولوژی ، شیمی و زیست شناسی از آنها استفاده می شود . این ظروف یکی از تجهیزات آزمایشگاهی بسیار پرکاربرد می باشد.

 

پیشنهاد بررسی: قوطی استول قاشقک دار  – پلیت 6cm ساده استریل – پلیت 8cm دو خانه استریل – پلیت 9cm ساده استریل – پلیت 10cm ساده استریل – پلیت ۱۰cm سه خانه استریل – پلیت 10cm چهارخانه استریل – پلیت 12cm ساده استریل – درب لوله گاماکانتر – قوطی استول درب فشاری قرمز – اپلیکاتور “کریستالی” – بطری تست پودر مات – ظرف ادرار شفاف نشکن استریل – ظرف ادرار شفاف نشکن غیر استریل