نقد و بررسی

بیوره

بررسی بیوره: این محلول ترکیب آلی محلول در آب است که پایدار و بی بو با فرمول شیمیایی H2N)CO(NH)CO(NH2)) می باشد.

این محلول باید در دمای بین 2 تا 8 درجه ی سانتی گراد نگهداری شود.

بیوره حاصل از فرآیند تولید اوره از طریق آمین زدایی و تراکم (condensation reaction) است زمانی که دما بالاتر از نقطه ذوب اوره باشد.(حدودا 150 تا 170 درجه ی سانتی گراد )

این ماده برای گیاهات سمی است و درصد بیوره در اوره که برای گیاهان استفاده می شود نباید از 1% بیشتر باشد.

این محلول به عنوان معرف پروتئین به کار می رود. زمانی که پروتئین وجود داشته باشد رنگ آبی بیوره به بنفش تغییر می یابد.

وجود معرف بیوره در یک محلول قلیایی قوی که به پروتئین اضافه شود طی واکنش هایی که انجام می شود و این واکنش ها کاملا پپتیدی هستند.

رنگی بنفش حاصل می شود که هر چقدر پروتئین بیشتر باشد شدت این رنگ قوی تر می شود.

ویژگی ها محلول بیوره:

  • به صورت مخلوط در آب قابلیت استفاده دارد.
  • این محلول به صورت مایع موجود است.

کاربردهای این محلول عبارت است از:

  • به عنوان افزودنی در حوراک نشخوارکنندگان
  • استفاده در آنالیزهای شیمیایی
  • و به عنوان واسطه های دارویی، هورمون های رشد، مواد کف کننده و رنگ به کار برده می شود.

پیشنهاد بررسی : هماتوکسیلین نوترون شیمینوترون شیمی بافرنوترون شیمیBمحلول فهلینگنوترون شیمی Aمحلول فهلینگنسلر ریجنت نوترون شیمی  – محلول هایمس نوترون شیمی  – محلول ائوزین نوترون شیمی  – کاندیکتیوتی 84 نوترون شیمی  – کانادا بالسام نوترون شیمی رنگ گیمسا نوترون شیمی  – پودر ید نوترون شیمی  – برادفورد ریجنت نوترون شیمی  – ULTRA PURE استون نوترون شیمی 

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.