نقد و بررسی

پودر ید

بررسی پودر ید: یک عنصر جامد درخشانی به رنگ آبی مایل به سیاه که در دماهای استاندارد به بخاری بنفش رنگ و بد بو تبدیل می گردد.

این عنصر از کمیاب ترین عنصر غیر رادیواکتیو در طبیعت به شمار می آید.

ید به راحتی در حلال های غیر قطبی مانند کلروفرم و کربن دی سولفید حل شده و محلول ارغوانی رنگی را ایجاد می کند.

از طرف دیگر، حلالیت آن در حلال های قطبی نظیر آب کم بوده و محلولی به رنگ قهوه ای ایجاد می کند.

این ماده به مقدار بسیار کم و رقیق شده برای انسان لازم و ضروری است. به همین دلیل، در پزشکی و داروسازی برای درمان برخی از بیماری ها نظیر گواتر و کرتینیسم مورد استفاده قرار می گیرد.

ید یک ماده اصلی از هورمون های تیروئید است که برای رشد، سیستم عصبی و متابولیسم ضروری است.

کمبود ید آن باعث می شود غده ی تیروئید کندتر عملکرد خود را انجام دهد و تورم غده ی تیروئید شروع می شود، این پدیده را استروما نامگذاری می کنند.

کاربرد پودر ید عبارت است از:

  • صنعت رنگ سازی به عنوان کاتالیزور
  • ساخت مواد منفجره
  • جهت افزایش روشنایی لامپ
  • و در صنعت پزشکی و داروسازی جهت تهیه بعضی از داروها و ضد عفونی کننده ها به کار برده می شود.

پیشنهاد بررسی : هماتوکسیلین نوترون شیمینوترون شیمی بافرنوترون شیمیBمحلول فهلینگنوترون شیمی Aمحلول فهلینگنسلر ریجنت نوترون شیمی  – محلول هایمس نوترون شیمی  – محلول ائوزین نوترون شیمی  – کاندیکتیوتی 84 نوترون شیمی  – کانادا بالسام نوترون شیمی رنگ گیمسا نوترون شیمی   – بیوره ریجنت نوترون شیمی  – برادفورد ریجنت نوترون شیمی  – ULTRA PURE استون نوترون شیمی 

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.