نقد و بررسی

لوله غیر وکیوم لخته فاقد محلول ضد انعقاد (Plain)