نقد و بررسی

بافر هپس

بافرها و محلول های نمکی محلول های متعادل کننده PH و شرایط فیزیولوژیکی هستند که برای نگهداری سلول های پستانداران استفاده میشوند. بافر هپس، به دلیل داشتن ظرفیت بافری بیشتر نسبت به سدیم بی کربنات (ph فیزیولوژیک و دمای 37 درجه سانتی گراد) در بسیاری از محیط ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سدیم بی کربنات برای سلول ضروری بوده بنابراین این بافر نمی‌تواند جایگزین آن شود بلکه به عنوان مکمل به آن اضافه می‌گردد. بافر هپس معمولا در غلظت 10 تا 25 میلی مولار افزوده می‌شود.

HEPES در کاربردهای متنوعی از جمله کشت بافت استفاده می شود. این ماده معمولاً برای بافر کردن محیط کشت سلول در محیط استفاده می شود.

شما می توانید جهت دریافت، اطلاعات پیرامون خرید و آگاهی از قیمت این محصول و انواع آن با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.