نقد و بررسی

جار رنگ آمیزی شیاردار افقی

جار رنگ آمیزی شیاردار افقی به منظور رنگ آمیزی لام های میکروسکوپی در آزمایشگاه های استفاده می شود.

به منظور شیار دار بودن این جارها دیگر نیازی به سبد رنگ آمیزی (رک رنگ آمیزی) نمی باشد و لام ها مستقیماً در داخل جار شیشه ای چیده می شوند. این جارها از جنس شیشه قلیایی تقویت شده ساخته شده اند.

پیشنهاد بررسی : پیپت مدرج ASپیپت ژوژه ASپتری دیش (پلیت آزمایشگاهی)بطری شیشه ای درب پیچ داربطری درب پیچ دار قهوه ایقیف بوخنر پورسلینLabwareلانست اتوماتیکمیکروتیوب 1.5 درب پیچدارمیکروتیوپ 2 میلی درپیچدارسینی مخصوص نمونه گیریسواپ کتانرک فایبرگلاس سفارشی 1Labwareرک نوک کریستالیLabware لبویر رکLabware رک نوک زرد