نقد و بررسی

منیزیم کلراید

بررسی منیزیم کلراید: منیزیم کلراید یک ترکیب معدنی است که به رنگ سفید و به صورت پودری عرضه می شود و پایدار می باشد.

منیزیم کلراید از طریق گرم کردن و حرارت دادن کریستال های منیزین کلراید درون هیدروژن کلراید خشک تشکیل می شود یا از طریق حرارت دادن منیزیم آمونیوم کلراید به دست می آید.

این ترکیب انحلال پذیر در آب و به رطوبت حساس می باشد و در حالی که اگر در ظرف باز باشد، رطوبت جذب می کند.

از طرف دیگر، این ماده در الکل نیز حل می شود.

مزیت های منیزیم کلراید:

 • به عنوان پاک کننده فوق العاده خون استفاده می شود.
 • به تنظیم PH برن کمک می کند.
 • با تقویت سیستم ایمنی بدن، آن را برای مقابله با بیماری ها آماده می کند.
 • جهت حذف واحدهای اسیدی در کلیه کارساز است.
 • فعالیت مغزی و انتقال پیام های عصبی را تحریک می کند و تعادل ذهنی کل بدن را فراهم می کند.
 • این ماده به فعالیت فیزیکی ورزشکاران کمک می کند، از آسیب و خستگی و فرسایش ماهیچه ها جلوگیری می کند و نقش مهمی در تنظیم دمای بدن ایفا می کند.

کاربرد های این ماده عبارت است از:

 • تولید مواد شیمیایی
 • تصفیه آب
 • در واکنش های PCR
 • داروسازی
 • تولید سیمان
 • صنایع نساجی
 • و صنایع کودسازی

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.

پیشنهاد بررسی: نشاسته نوترون شیمیموم زنبور عسل سفید نوترون شیمیمنیزیم استئارات نوترون شیمیمتیل پارابن نوترون شیمیکلسیم هیپوکلریت نوترون شیمیسیلیکاژل نوترون شیمیموم زنبور عسل زرد رنگ نوتروننیکل سولفات نوترونمنیزیم سولفاتاسید سوربیک نوترون شیمیاسید سیتریک نوترون شیمی