نقد و بررسی

رنگ پاپانیکولا OG6

این رنگ در سیتولوژی بالینی برای رنگ امیزی سیتوپلاسم استفاده می شود.

رنگ OG6 در سیتولوژی جهت رنگ آمیزی سیتوپلاسم سلول ها استفاده میشود. این رنگ، در روش پاپانیکولا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمونه های سیتولوژی معمولا توسط سرنگ یا لوله آزمایش به بخش پاتولوژی منتقل می گردند. جهت تهیه لام از نمونه های سیتولوژی ابتدا باید آنها را سانتریفیوژ نمود. سپس از رسوب آنها یک قطره برداشته و بر روی لام قرار می دهیم. در مرحله ی بعد، نمونه ها را با یک فیکساتور مناسب فیکس می کنیم.

نحوه استفاده از رنگ پاپانیکولا OG6

برای رنگ آمیزی سیتوپلاسم لام ها را به تعداد 10 بار وارد الکل 96 درجه می کنیم. بعد به مدت 4 دقیقه نمونه ها را در محلول رنگی Orange) OG6) قرار می دهیم. سپس نمونه ها را 2 بار در الکل 96 درجه وارد کرده و بعد به مدت 5 دقیقه در رنگ EA50 قرار می دهیم.

مشخصات

  • بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی

  • حساسیت زا و التهاب آور (محرک)
  • اشتعال پذیر

شیوه استفاده

لام حاوی نمونه را پس ار فیکس کردن و اماده سازی به مدت 10 الی 15 دقیقه درون جار حاوی محلول قرار دهید.

شرایط نگهداری

در دمای محیط