رنگ آمیزی باکتری

رنگ آمیزی باکتری به منظور مشاهده ی میکروارگانیسم ها با استفاده از میکروسکوب نوری می باشد که به روش های مختلف و با اهداف متفاوت از جمله تشخیص، شناسایی و افتراق انواع باکتریایی انجام می گیرد. برای تفکیک برخی از باکتری ها، با رنگ آمیزی های اختصاصی و مشاهده اجزای باکتری نظیر اسپور، کپسول، فلاژل و … انجام می گیرد.

 

 

تقسیم بندی رنگ آمیزی باکتری

  1. ساده: در این رنگ آمیزی تنها از یک رنگ آبی متیلن استفاده می شود. به طور مثال برای  مایع نخاع یا ترشحات مجرای ادراری -تناسلی استفاده می شود و باکتری موجود به رنگ آن به آبی در می آید.
  2. مرکب: از چند دسته تشکیل می شوند
  •  بازی یا هسته ای: اصولا با  DNA و RNA سلول ترکیب می شوند. مانند: کریستال ویوله، فوشین، سبز متیل و آبیمتیلن نام برد.
  • اسیدی: شامل سافرانین و فوشین اسیدی و قرمز کنگو هستند و ترکیبات بازی سلولی و اصولا پروتئین های بازی را رنگ می کنند.
  • خنثی: سودان سیاه رنگی است برای تشخیص کمی دفع چربی مدفوع که خود به چند روش زیر تقسیم می شود:
  • اختصاصی: نکیک انواع آن ها با رنگ آمیزی اختصاصی نظیر رنگ آمیزی اسپور، فونتانا، آلبرت و… .
  • افتراقی: در میکروب شناسی پزشکی، بیشتر از رنگ آمیزی گرم و اسید فست جهت تشخیص تفاوت ترکیبات شیمیایی که در ادامه توضیح می دهیم; موجب افتراق باکتری ها می شوند، استفاده می شود.
  1. اسید فست:به سه روش زیل نیلسون، کینیون، فلوروکروم انجام می شود. از این روش زمانی استفاده می شود که باکتری هایی که بعد از بی رنگ کردن بااسید، رنگ خودشان را حفظ می کنند.
  2. رنگ آمیزی گرم: یکی از مهم ترین و متداول ترین روش ها در تشخیص مقدماتی می باشد. پس از رنگ آمیزی به توانایی باکتری در حفظ رنگ اولیه،به عبارتی به ساختمان دیواره سلولی بستگی دارد. رنگ گرم با رنگ بنفش دیده می شود.

نمایش 1–12 از 35 نتیجه

قرص بوگیر اتوکلاو

قرص بوگیر اتوکلاو این قرص جهت از بین بردن بوی نامطبوع فرایند اتوکلاو استفاده می شود. مشخصات تعداد در بسته

روغن ایمرسیون

روغن ایمرسیون این روغن برای مشاهده نمونه زیر میکروسگوپ با عدسی 100 استفاده می شود. مشخصات بطری شیشه ای 250

رنگ هماتوکسیلین هاریس

رنگ هماتوکسیلین هاریس این رنگ برای رنگ امیزی هسته سلول ها در بافت شناسی استفاده می شود. مشخصات بطری شیشه

رنگ ائوزین یلو 1%

رنگ ائوزین یلو 1% رنگ ائوزین یلو 1% در بافت شناسی برای رنگ امیزی سیتوپلاسم، کلاژن و بافت های ماهیچه

رنگ پاپانیکولا OG6

رنگ پاپانیکولا OG6 این رنگ در سیتولوژی بالینی برای رنگ امیزی سیتوپلاسم استفاده می شود. رنگ OG6 در سیتولوژی جهت رنگ

رنگ پاپانیکولا EA50

رنگ پاپانیکولا EA50 این رنگ برای رنگ آمیزی سیتوپلاسم در سیتولوژی با استفاده از روش پاپانیکولا استفاده می شود. مشخصات

معرف نیترات B

معرف نیترات B این معرف برای شناسایی باکتری های کاهنده نیترات استفاده می شود. مشخصات بطری قطره چکانی 15 میلی

معرف نیترات A

معرف نیترات A این برای شناسایی باکتری های کاهنده نیترات استفاده می شود. مشخصات بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر

معرف فنل فتالئین 1%

معرف فنل فتالئین 1% فنول فتالئین اغلب به عنوان شاخص در تیتراسیون اسید باز استفاده می شود. برای این کاربرد

معرف متیل اورانژ

معرف متیل اورانژ این معرف به عنوان شناساگر pH در محدوده 3.1-4.4 مورد استفاده قرار می گیرد . متیل اورانژ

معرف ارلیخ

معرف ارلیخ این معرف در آزمایش های بالینی برای بررسی وجود اوروبیلینوژن در ادرار استفاده می شود. معرف ارلیخ برای تشخیص اوروبیلینوژن در

معرف متیل رد

معرف متیل رد این معرف در پاتولوژی برای تشخیص و تمایز اعضا خانواده آنتروباکتریاسه و همچنین به عنوان شناساگر pH