نقد و بررسی

رنگ پاپانیکولا EA50

این رنگ برای رنگ آمیزی سیتوپلاسم در سیتولوژی با استفاده از روش پاپانیکولا استفاده می شود.

مشخصات

  • بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی

  • حساسیت زا و التهاب آور – محرک
  • اشتعال پذیر
  • محرک -سمی

شیوه استفاده

لام حاوی نمونه را پس از فیکس کردن و آماده سازی به مدت 10 الی 15 دقیقه درون جار حاوی محلول قرار دهید.

شرایط نگهداری

در دمای محیط

پیشنهاد بررسی : لوله وکیوم ESRکیت رنگ آمیزی تری کروم انگل شناسیلوله وکیوم هپارینلوله وکیوم سرم با فعال کننده لخته و ژللوله غیر وکیوم CBC نوزادیکیت رنگ آمیزی زیل نلسونکیت رنگ آمیزی کنگورد (آمیلوئید)کیت رنگ آمیزی اسپورکیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS)کیت رنگ آمیزی آلبرت