نقد و بررسی

چسب پاتوفیکس

سیتولوژی یا سیتوپاتولوژی استفاده از تکنیک های تشخیصی ویژه به منظور بررسی سلول‌ های جدا شده از بافت ها برای تعیین علت و ماهیت یک بیماری است.

سیتولوژی نقش اساسی در تشخیص بالینی بیماری های سرطانی و پیش سرطانی، تومورهای خوش خیم و برخی بیماری های عفونی داشته است. این رشته تا به این زمان طیف گسترده ای از تکنیک ها را برای انواع بافت ها در بر می گیرد.

اسپری پاتوفیکس

اسپری پاتوفیکس برای فیکس کردن لام های سیتولوژی مورد استفاده قرار می گیرد که با نفوذ سریع در بافت، سبب حفظ ساختار فیزیکی بافت و جلوگیری از اتولیز بافت می گردد. این محصول ساختار بافت را تغییر نداده و در فرایند رنگ آمیزی بافت باعث اختلال نشود.

کاربرد چسب پاتوفیکس:

• فیکس لام های سیتولوژی
• افزایش قدرت نفوذ بافت
• حفظ ساختار فیزیکی بافت
• جلوگیری از اتولیز بافت
• عدم تغییر در ساختار بافت
• عدم ایجاد خلل در رنگ آمیزی

روش استفاده از فیکساتور سیتولوژی:

  • تکان دادن محلول قبل از استفاده
  • اسپری کردن از فاصله ۲.۵ سانتیمتری بر روی نمومه
  • اسپری کردن به تعداد یک یا دو بار

نکات نگهداری:

  • بعد از هر بار مصرف ،درپوش را ببندید.
  • در دمای اتاق نگهداری شود
  • دور از آتش و یا وسیله های گرم کننده نگهداری شود.

پیشنهاد بررسی : چسب پاتولوژی پادتن طبدیسک باسیتراسین پادتن طبهماتوکسیلین پادتن طبریفامپین پادتن طبداکسی سایکلین پادتن طبجنتامایسین پادتن طبسفازولین پادتن طبنالیدیکسیک اسید پادتن طبسفیکسیم پادتن طب