نقد و بررسی

محلول‌های دستگاه Procan – محلول 3 پارت

محلول هماتولوژی مناسب دستگاه سل کانتر Procan  سه پارت دیف توسط شرکت فن آوری روز آزمون تولید شده است.

آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون این اطمینان را به شما خواهد داد که تمام محلول های هماتولوژی تولیدی از نظر صحت و دقت و پایداری و مقایسه با محلول های مشابه مورد بررسی قرار گرفته مورد تایید ازمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون می باشد.

  • استفاده از آخرین دانش فنی جهت تولید محلول های هماتولوژی
  • استفاده از جدید ترین تجهیزات تولید محلول های هماتولوژی
  • دارای ازمایشگاه کنترل کیفی مجهز
  • انجام چندین مرحله فرایند کنترل کیفی حین تولید
  • قابلیت دیف کامل و صحت در نمونه های غیر طبیعی
  • Iso13485&9001

پیشنهاد می شود جهت افزایش کارایی و عملکرد از پک کامل محلول های هماتولوژی شرکت فن آوری روز آزمون استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر به جدول زیر مراجعه فرمایید:

ردیف نام محصول حجم
1

ایزوتون دیف

10 لیتر

2

لایز دیف wbc/hgb

0.5 لیتر

3

محلول شستشو Rinse

10 لیتر

4

Ez cleanser

 100cc

.

پیشنهاد بررسی: پارافین پاتولوژی – کیت بیلی روبین توتال – کیت۹۶ تستی T4 هورمون تیروئیدی – محلول‌های دستگاه Mindray 5300 – سرم کالیبراتوریورین باتل استریل  محلول‌های دستگاه Medonic