نقد و بررسی

محیط کشت Ringer Powder

در بین محیط کشت ها، انواع مختلفی از محیط کشت وجود داردند که هر یک از آنها دارای فرمول و ساختار متفاوتی هستند و می توان از هر کدام از آنها برای آزمایش در یک محیط مناسب استفاده کرد.
محیط کشت Ringer Powder چیست
هر رقیق کننده ای که در بررسی میکروبیولوژیکی که مورد استفاده قرار می گیرد، باید با سلول های معلق ایزوتونیک باشد. همچنین ترجیحاً باید حاوی یک بافر و یون های خاصی که به منظور نگهداری بهینه سلول ها ضروری است، باشد. پودر محلول نمک رینگر بعنوان یک رقیق کننده ایزوتونیک جهت بررسی میکروبیولوژیکی غذاها توصیه می شود.
محلول نمک رینگر با باکتری ها ایزوتونیک است و از قرار گرفتن آنها در معرض استرس اسمزی در زمان قرار گرفتن آنها در محیط مرسوم خود حذف شده اند جلوگیری می کند.
از نظر فیزیولوژیکی نسبت به سالین فیزیولوژیکی برای موجودات حساس برتری دارد.
محلول نمک رینگر بعنوان مایع رقیق کننده ایزوتونیک و مایع معلق استفاده می شود که سلول ها را در وضعیت و حالت اولیه خود حفظ می کند.
نمک های موجود در محیط تعادل اسمزی محیط را متعادل می کند و در نتیجه از ارگانیسم ها در برابر استرس اسمزی ناشی از تغییر محیط محافظت می کند.

کاربرد محیط کشت سرم نمک رینگر

محیط کشت سرم نمک رینگر به عنوان یک رقیق کننده ایزوتونیک برای غذا، شیر و محصولات لبنی در طول معاینات میکروبیولوژیکی توصیه می شود.نحوه آماده سازی محیط کشت سرم نمک رینگر

  • ۸٫۹۱ گرم  از پودر محیط کشت را در ۱۰۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کنید.
  • در صورت لزوم حرارت دهید تا محیط کاملا حل شود.
  • به دلخواه توزیع کنید.
  • با اتوکلاو با فشار ۱۵ پوند ۱۲۱ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه استریل کنید.

کنترل کیفیت

ظاهر: پودر همگن سفید تا کرم با جریان آزاد
رنگ و شفافیت محیط آماده شده: محلول شفاف بی رنگ بدون هیچ گونه رسوب
واکنش: واکنش محلول آبی ۰٫۸۹۱% w/v در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد. pH: 0.2±۷٫۰
۶٫۸۰-۷٫۲۰ : pH

پاسخ فرهنگی M525: زمانی که به عنوان رقیق کننده در طول بررسی باکتریولوژیکی غذاها، شیر، لبنیات استفاده شود نتایج رضایت بخشی از محصولات و همچنین برای رقت های سریالی کشت های خالص باکتری ها به دست خواهد آمد.ذخیره سازی و ماندگاری محیط کشت سرم نمک رینگر

  • محیط کشت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد در ظرف دربسته نگهداری شود.
  • و محیط آماده شده در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
  • قبل از تاریخ انقضا روی برچسب استفاده کنید.

بررسی پیشنهاد : عصاره مخمر آگارXLD آگارویولت رد بایل گلوکز آگارمحیط VRB آگارمحیط کشت اوره (پایه) آگارBHI آگار کوندا – آگاروس E کونداآلکالن پپتون واتر کوندامحیط کشت تایوکیت رنگ آمیزی گرمکیت رنگ آمیزی زیل نلسون