نقد و بررسی

محلول ایزوتون میندری

سل کانتر یا شمارنده سلول یک دستگاه ضروری در آزمایشگاه های هماتولوژی می باشد و برای تشخیص تعداد و اندازه انواع سلول های خونی کاربرد دارد.

دانستن تعداد و اندازه ی آن ها در تشخیص درست بیماری ها بسیار کمک کننده بوده است.

در گذشته از طریق دست برای شمارش و اندازه گیری قطر سلول های خونی استفاده می شد. به طبع این روش هزینه و زمان زیادی نیاز داشت و علاوه بر هزینه و زمان، میزان خطای آن در تشخیص بیماری بالا بود.

محلول ها و مواد مختلفی برای تشخیص استفاده می شوند که یکی از آن ها محلول ایزتون میندری، محلول رسانای شبیه پلاسما بوده است که برای رقیق سازی نمونه خون و شمارش سلول های خونی مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر سلول را در محلولی از ماده غیر نافذ قرار دهیم، سلول ها نه چروکیده و نه متورم می شوند زیرا غلظت آب در مایعات داخل و خارج سلول برابر است و مواد حل شدنی نمی توانند به سلول وارد یا از آن خارج شوند، به چنین محلولی ایزوتونیک می گویند.

محلول % 0.9 کلرید سدیم و محلول % 5 درصد گلوکز از نمونه های ایزوتونیک به شمار می روند.

مناسب بودن محلول ها برای دستگاه و اتصال مناسب شلنگ ها به دستگاه و ظرف اطمینان حاصل فرمایید.

محلول ها را در دمای بین 15 الی 30 درجه نگهداری کنید و قبل از استفاده به تاریخ انقضا آن توجه فرمایید.

قبل از شروع به کار دستگاه و یا تعویض هریک از محلول ها ( ایزوتون ، لایز ) Back Ground دستگاه را چک کنید
کالیبره بودن دستگاه

برای اطمینان از دقت و صحت نتایج آزمایشات ، پیشنهاد می شود تا فرایند کنترل کیفی به وسیله خون کنترل به صورت روزانه انجام شود . بعد از تعویض کلی محلول ها و یا سرویس دستگاه حتما از صحت کالیبر دستگاه اطمینان حاصل کنید
برای صحت و درستی Diff دستگاه حتما از لوله های CBC استاندارد، با مواد ضد انعقاد مناسب استفاده کنید و حتما لوله CBC را تا خط نشانه پر کنید.

.

پیشنهاد بررسی: کیت Glucose – کیت کنترل لیپید – کیت TIBC – کیت تری گلیسیرید – کنترل P – سرم کالیبراتور – کیت SGPT – کیت ZINC – کیت اسید اوریک (۲۵۰ml) – کیت Hb A1C