نقد و بررسی

محلول ایزوتون میندری 4 لیتری شرکت من

محلول بررسی ایزوتون میندری 4 لیتری شرکت من: سل کانتر یا شمارنده سلول یک دستگاه ضروری در آزمایشگاه های هماتولوژی می باشد و برای تشخیص تعداد و اندازه انواع سلول های خونی کاربرد دارد.

دانستن تعداد و اندازه ی آن ها در تشخیص درست بیماری ها بسیار کمک کننده بوده است.

در گذشته از طریق دست برای شمارش و اندازه گیری قطر سلول های خونی استفاده می شد. به طبع این روش هزینه و زمان زیادی نیاز داشت و علاوه بر هزینه و زمان، میزان خطای آن در تشخیص بیماری بالا بود.

محلول ها و مواد مختلفی برای تشخیص استفاده می شوند که یکی از آن ها محلول ایزتون میندری، محلول رسانای شبیه پلاسما بوده است که برای رقیق سازی نمونه خون و شمارش سلول های خونی مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر سلول را در محلولی از ماده غیر نافذ قرار دهیم، سلول ها نه چروکیده و نه متورم می شوند زیرا غلظت آب در مایعات داخل و خارج سلول برابر است و مواد حل شدنی نمی توانند به سلول وارد یا از آن خارج شوند، به چنین محلولی ایزوتونیک می گویند.

محلول % 0.9 کلرید سدیم و محلول % 5 درصد گلوکز از نمونه های ایزوتونیک به شمار می روند.

دستگاه برای آن که بتواند عملکرد خوبی داشته باشد نیاز است که نمونه خون، با محلول رقیق کننده مخلوط شود و در نهایت نتیجه کار یک سوسپانسیون رقیق شده است.

نسبت این ترکیب می تواند خطایی بین % 1 تا % 2 را به تنهایی ایجاد کند.