نقد و بررسی

محلول لایزهای شرکت من kx21

بررسی محلول لایزهای شرکت من kx21: محلول لایزهای شرکت من kx21 در دستگاه سل کانتر استفاده می شود.

سل کانتر یا شمارنده سلول یک دستگاه ضروری در آزمایشگاه های هماتولوژی می باشد و کاربرد آن تعداد و اندازه انواع سلول های خونی را مشخص می کند.

دانستن تعداد و اندازه ی آن ها در تشخیص درست بیماری ها بسیار کمک کننده بوده است.

در گذشته از طریق دست برای شمارش و اندازه گیری قطر سلول های خونی استفاده می شد و به طبع این روش هزینه و زمان زیادی نیاز داشت و علاوه بر هزینه و زمان، میزان خطای آن در تشخیص بیماری بالا بود.

محلول ها و مواد مختلفی برای تشخیص استفاده می شود که یکی از آن ها محلول لایز kx21 می باشد.

این محلول باعث حذف غشای گلبول های قرمز و از بین بردن آن ها جهت شمارش گلبول های سفید و تعیین غلظت هموگلوبین استفاده می شود.

محلول لایزهای شرکت من kx21 من یک معرف لیزکننده برای استفاده در شمارش خودکار الکترونیکی و تشخیص حجمی انواع مختلف سلول های خونی مانند لکوسیت ها، ترومبوسیت ها و غیره در خون است.

بررسی پیشنهاد : کلین های شرکت من  _  سل کلین 1 لیتری شرکت من  _  لایز هموگلوبین شرکت من _ محلول رینز میندری ۴ لیتری شرکت من