نقد و بررسی

محلول ایزوتون های سیسمکس

Sysmex مجموعه ای از آنالایزرهای هماتولوژی، آنالیز ادرار، هموستاز و فلوسیتومتری را برای مراقبت های حاد و غیر حاد ارائه می دهد.

راه حل های منحصر به فرد انفورماتیک ما ابزارهایی را برای مدیریت کارآمد گردش کار، قوانین تصمیم گیری و اطلاعات آزمایشگاهی به شما می دهد.

سیستم‌های Sysmex با هم کار می‌کنند تا به آزمایشگاه‌ها در هر اندازه کمک کنند تا به سرعت پاسخ دهند، مراقبت بهتری ارائه دهند و دسترسی بیماران به خدمات شما را بهبود بخشند.

توجه: معرف های مختلف دارای ترکیبات متفاوتی هستند، بنابراین جایگزین کردن محلول های شستشو با رقیق کننده توصیه نمی شود.

محلول های مختلفی برای رقیق کردن نمونه های خون قبل از انجام آزمایش هماتولوژی استفاده می شود. محصولات شامل معرف هایی برای استفاده در فلوسیتومتری و محلول های الکترولیت برای شمارش و اندازه سلول های خونی است.

محلول های هماتولوژی

محلول های هماتولوژی بنا به توصیه سازمان جهانی بهداشت هر آزمایشگاه هماتولوژی متناسب با شرایط موجود نظیر تعداد کارکنان، تعداد نمونه ها، تجهیزات بکار رفته، تنوع آزمایشها و ….. باید برای اجرای برنامه تضمین کیفیت از تعدادی از روش های کنترل کیفی استفاده نماید.
محلول های هماتولوژی شامل:

 • محلول ایزوتون

برای رقیق کردن خون از یک محلول ایزوتونیک که می تواند محیطی شبیه پلاسمای خون را تامین نماید، استفاده می شود.

 • محلول لیز کننده

از این محلول برای از بین بردن غشای سلول های قرمز در کاپیلاری مخصوص شمارش WBC استفاده می شود، بدین ترتیب تداخل اندازه بین سلول های قرمز و سفید در شمارش آنها از بین می رود.

 • محلول شستشو

محلول شستشو نوعی دترجنت است که برای شستشوی تیوب ها و کاپیلاری ها و مرطوب نگه داشتن آنها پس از هر سیکل اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

 • محلول شستشوی آنزیماتیک

یک محلول آنزیمی مخصوص می باشد که به منظور پاک کردن بهتر تیوب ها و کاپیلاری به صورت روزمره مورد استفاده قرار می گیرد.

 • محلول پاک کننده پروب

از این محلول جهت پاک کردن و حل کردن لخته خون های به جای مانده در پروب ها و تیوب ها و کاپیلاری دستگاه استفاده می شود.

 • کالیبراتور

یک محصول با پارامترها و مقادیر مشخص و ثابت که به صورت تجارتی و برابر با استانداردهای مرجع پزشکی تولید می شود و از آن برای کالیبره کردن دستگاه سل کانتر استفاده می گردد.

 • کنترل

یک محصول خونی با پارامترها و مقادیر مشخص و ثابت است که به صورت تجارتی در سه نوع Low ، Normal و High تولید می شود. خون کنترل باید روزانه برای چک کردن عملکرد دستگاه سل کانتر مورد استفاده قرار بگیرد.

محلول ایزوتون سیسمکس شرکت من مجموعه ای از آنالایزرهای هماتولوژی، آنالیز ادرار، هموستاز و فلوسیتومتری را برای مراقبت های حاد و غیر حاد ارائه می دهد. سیستم‌های Sysmex با هم کار می‌کنند تا به آزمایشگاه‌ ها در هر اندازه کمک کنند تا به سرعت پاسخ بدهند، مراقبت بهتری ارائه دهند و دسترسی بیماران به خدمات شما را بهبود بخشند. از این محلول ایزوتون برای رقیق سازی نمونه خون در دستگاه سل کانتر استفاده می گردد. در واقع برای اینکه دستگاه توانایی عملکرد مناسب خود را داشته باشد، نمونه خون (بعد از اضافه کردن ماده ضد انعقاد-هپارین) با محلول رقیق کننده مخلوط می شود.

نکاتی که در رابطه با محلول های هماتولوژی باید مورد توجه قرار داد:

 • محلول های دستگاه می بایست با تاریخ انقضا و سری ساخت مشخص از شرکت پشتیبان و یا سایر شرکت های معتبر تهیه شوند.
 • وجود ذرات اضافی و نامحلول در این محلول ها باعث تداخل در شمارش زمینه و خطا در شمارش سلول های خونی خصوصا پلاکت می گردد.
 • هنگام تعویض هر محلول تاریخ باز شدن روی آنها ثبت گردد.
 • هیچ گاه ته مانده محلول قبلی به محلول جدید اضافه نشود.

.

پیشنهاد بررسی: کالیبراتور CK-NAC – کالیبراتور HB A1C – کنترل CK-NAC – کالیبراتور CK-MB – کیت HDL-C – کنترل P – کیت SGOT – لیپید کالیبراتور – کیت IRON – کیت Glucose