نقد و بررسی

موم زنبور عسل سفید نوترون شیمی

بررسی موم زنبور عسل سفید نوترون شیمی: موم سفید در اصل همان موم زردی است که از زنبور عسل تهیه می شود و با استفاده از مواد سفید کننده مثل آب ژاول به رنگ سفید در آورده می شود و با کمک اتانول چربی آن کاهش می یابد.

این ماده به دست آمده همان موم مورد انتظار ماست. در مواردی همچون تهیه تصاویر بافت شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های این موم

 • ایجاد خاصیت سفید کنندگی
 • به عنوان سفت کننده
 • مانع فساد و تخریب مواد غذایی
 • نداشتن مواد مخرب
 • بدون هیچ مواد شیمیایی مضر
 • عدم قابلیت تجزیه ی پایین در روده انسان
 • فاقد ارزش غذایی

کاربردهای آن عبارت است از:

 • تهیه تصاویر میکروسکوپی از بافت های مورد مطالعه
 • ساخت انواع پماد ها و کرم ها
 • ماده ای برای جلوگیری از خونریزی در جراحی های ارتوپدی
 • لوازم آرایشی و بهداشتی
 • پارافین جامد
 • ساخت و تهیه شمع
 • به عنوان چسب در رنگ و تثبیت کننده در تهیه ی رنگ روغن
 • صنایع غذایی و دارویی

بررسی پیشنهاد: نشاسته نوترون شیمیمنیزیم استئارات نوترون شیمیمتیل پارابن نوترون شیمیکلسیم هیپوکلریت نوترون شیمیسیلیکاژل نوترون شیمیمنیزیم کلراید نوترون شیمیموم زنبور عسل زرد رنگ نوترون شیمینیکل سولفات نوترون شیمیمنیزیم سولفات نوترون شیمی  – اسید سوربیک نوترون شیمیاسید سیتریک نوترون شیمی

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.