نقد و بررسی

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون

برای رنگ امیری باکتری های اسید فسفت، تشخیص باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه خلط استفاده می گردد.

محتوا :
معرف شماره ۱ : کربول فوشین (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ :محلول رنگبر (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ :متیلن بلو (۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی زیل نلسون فرتست
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد

علائم ایمنی

 • اشتعال پذیر
 • بسیار سمی

شیوه استفاده

 1. گستره میکروبی را تھیه و به وسیله حرارت فیکس کنید.
 2. سطوح نمونه را با کربول فوشین بپوشانید.
 3. لام پوشیده از رنگ را به مدت ۵ دقیقه به کمک چراغ الکلی حرارت دهید.
 4. شسشوی نمونه
 5. نمونه را با محلول رنگبر به مدت ۳۰ ثانیه تا 1 دقیقه بشوئید.
 6. شستشوی نمونه
 7. نمونه را با متیلن بلو به مدت ۳۰ ثانیه رنگ کنید.
 8. خشک کردن و بررسی نمونه

نتیجه رنگ آمیزی

 • باسیل های اسید فست : قرمزروشن
 • زمینه : آبی