دیسک های تشخیصی پادتن طب

نمایش 1–12 از 65 نتیجه

هماتوکسیلین پادتن طب

390,000 تومان
هماتوکسیلین پادتن طب رنگ آمیزی پاپانیکولائو، یک روش رنگ آمیزی چند مرحله ای می باشد که توسط دکتر جرج پاپانیکلائو،

لووفلوکساسین پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

سیپروفلوکساسین پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

امپی سیلین پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

امیکاسین پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

نیتروفورانتوئین پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

سفیکسیم پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

جنتامایسین پادتن طب

199,520 تومان
 • آنتی بیوتیک جنتامایسین آنتی بیوتیکی آمینوگلیکوزیدی جهت استفاده در درمان عفونت های جدی مانند سپتی سمی و سپسیس نوزادان، مننژیت 
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 •  ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد به جنتامایسین

محیط کشت خون اطفال

تماس بگیرید
محیط کشت خون اطفال آزمایش خون به معنای گرفتن نمونه خون از بدن افراد به منظور آزمایشات بر روی آن

محیط کشت خون بزرگسالان

تماس بگیرید
محیط کشت خون بزرگسالان آزمایش کشت خون (Blood culture) یکی از ساده‌ ترین آزمایشات تشخیصی به منظرو تعیین علت عفونت‌

دیسک باسیتراسین پادتن طب

تماس بگیرید
دیسک باسیتراسین پادتن طب یک آنتی بیوتیک پلی پپتید حلقوی است که در مقابل گروه خاصی از باکتری های گرم

چسب پاتوفیکس

تماس بگیرید
چسب پاتوفیکس سیتولوژی یا سیتوپاتولوژی استفاده از تکنیک های تشخیصی ویژه به منظور بررسی سلول‌ های جدا شده از بافت