نقد و بررسی

معرف آلفا نفتول (VP1)

این معرف در میکروبیولوژی برای استفاده در تست voges-proskauer در محیط کشت MR-VP استفاده می شود.

مشخصات

  • بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی

  • خطرناک برای محیط زیست
  • اشتعال پذیر
  • خطرناک برای محیط زیست

شیوه استفاده

پس از آماده سازی کیت میکروبی 5 قطره از معرف به آن اضافه شده و تغییر رنگ بررسی گردد.

شرایط نگهداری

در دمای محیط