نقد و بررسی

معرف پتاس (VP2)

این معرف در میکروبیولوژی برای استفاده در تست voges-proskauer در محیط کشت MR-VP استفاده می شود.

مشخصات

  • بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی

  • حساسیت زا و التهاب آور (محرک)
  • خورنده

شیوه استفاده

پس از آماده سازی کیت میکروبی 5 قطره از معرف به آن اضافه شده و تغییر رنگ بررسی گردد.

شرایط نگهداری

در دمای محیط

پیشنهاد بررسی: لاکتوز براث (LB)میرمدیاساکاروز میرمدیاسدیم کلرید میرمدیا – معرف آلفا نفتول (VP1) Fartestمالتوز میرمدیا  – کیت رنگ آمیزی سودان بلک Fartestاپلیکاتور “کریستالی” طیف رویان