نقد و بررسی

کیت کنترل A1C شرکت من

بررسی کیت کنترل A1C شرکت من: کیت کنترل A1C این امکان را معالج می دهد تا بتوان میزان قند خون را در محدوده ی طبیعی خودش نگه داشت. این آزمایش میانگین درصد هموگلوبین متصل به قند خون را در نمونه ی خونی به ما می دهد.

زمانی که گلوکز وارد خون انسان می شود، به پروتئین گلبول های قرمز به نام هموگلوبین متصل می شود. هرچه میزان آن بالا باشد به طبع تعداد بیشتری از مولکول های هموگلوبین به قند متصل می شوند.

نکته ی قابل توجه این است که گلبول های قرمز خون حدودا 4 ماه زندگی می کنند پس آزمایش کنترل مقدار قند خون را باید هر 4 ماه یکبار گرفته شود.

غذاهایی که میزان A1C را کاهش می دهند، عبارت است از:

هر چقدر مقدار زمانی که صرف هضم غذل می شود طولانی تر باشد، تاثیر کمتری بر میزان قند خون می گذارد. البته غذاهایی که دارای قند ساده می باشند خیلی سریع تر هضم می شوند و مقدار قند خون را به طور ناگهانی بالا می برد.

در بیشتر برنامه های غذایی که جهت کنترل قند خون داده می شود روی کنترل مصرف کربوهیدرات ها که منبه اصلی تامین کننده ی گلوکز هستند، تاکید می شود.

  1. کربوهیرات متوسط
  2. قندهای طبیعی
  3. لاکتوز یا قند شیر
  4. غلات کامل
  5. سبزیجات نشاسته ای و حبوبات

بررسی پیشنهاد: کیت کلراید شرکت من کیت آمیلاز شرکت من  _  کیت کراتینین شرکت من