نقد و بررسی

چسب سیتولوژی پادتن طب

از چسب سیتولوژی برای چسباندن لامل به لام و تهیه اسلایدهای میکروسکوپی استفاده می شود.

ویسکوزیته آن بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ mPas است. این محدوده ویسکوزیته باعث بهبود و تسریع در استفاده می‌شود، زیرا دیگر نیازی به تنظیم سرعت و حجم انتلان مصرفی در دستگاه‌های کاور اسلیپر اتوماتیک نیست.

ویژگی چسب سیتولوژی یا آنتالیران

  • پایداری بالای لام های میکروسکوپی در برابر نور، گرما، سرما، رطوبت و پرتوهای ماورا بنفش
  • سهولت در استفاده
  • سرعت بالای خشک شدن
  • محفوظ ماندن بافت تهیه شده
  • جلوگیری از آسیب رسیدن به میکروسکوپ
  • افزایش ماندگاری نمونه و….

شرح ماده‌ چسب سیتولوژی

ویسکوزیته آن بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ mPas است. این محدوده ویسکوزیته باعث بهبود و تسریع در استفاده می‌شود، زیرا دیگر نیازی به تنظیم سرعت و حجم انتلان مصرفی در دستگاه‌های کاور اسلیپر اتوماتیک نیست.

استفاده مناسب از چسب

چسب انتلان به دلیل وجود ترکیباتی از چندین رزین مصنوعی (آکریلات های حل شده در تولوئن)، به یک ماده جا سازی سریع تبدیل شده است و برای تمام آماده‌ سازی‌ های میکروسکوپی در آزمایشگاه سیتولوژی به کار می آید.

منظور از آماده‌ سازی همان فیکس کردن و قالب‌گیری نمونه در اسلاید مخصوص به خود است. این اسلاید ها را می‌توان برای سال‌ ها بدون تغییر در رنگ آن ها نگهداری کرد. همچنین خواص ثابت فیزیکی و شیمیایی این ترکیب پلیمری، ماندگاری طولانی‌مدت نمونه‌ها را تضمین می‌کند.

از آنجایی که انتلان حاوی تولوئن است، باید با نمونه های بدون آب که با قبلا با زایلن پردازش شده اند استفاده شود.

پیشنهاد بررسی : لینکو اسپکتین پادتن طبفلومکوئین پادتن طبفلورفنیکل پادتن طبفسفومایسین پادتن طبدیفلوکساسین پادتن طبانروفلوکساسین پادتن طبنوروفلوکساسین پادتن طبنالیدیکسیک اسید پادتن طبمروپنم پادتن طب