نقد و بررسی

HBA1C CONTROL SET یکی از موارد آزمایشی مهم در آزمایشات خون می باشد. این فاکتور، تستی است که همانند آزمایش FBS در بیشتر موارد برای تشخیص بیماری توسط پزشک متخصص تجویز می گردد. در این آزمایش حجم گلوکز یا همان قند خون در طی ۲ تا ۳ ماه قبل مورد بررسی قرار می گیرد.

چنانچه در این آزمایش میزان قند خون از حد نرمال بالاتر باشد، بروز بیماری دیابت برای پزشک نشان داده خواهد شد. البته نتیجه آزمایش در صورت داشتن بیماری‌ های کلیوی و کبدی می‌تواند غیر نرمال تلقی گردد. در این صورت لازم است پزشک در جریان قرار داده شود.

مورد استفاده
کنترل های L2 + L1 A1C HB جهت بررسی صحت و دقت معرف های کیت های بیوشیمی پارس پیوند طراحی و تولید گردیده اند.
کنترل A1C HB در راستای افزایش عملکرد سنجش و تعیین انحراف آنالیتیکی دستگاههای  آنالایزر و معرف های مربوطه به کار گرفته شود و با منشاء گلبول های قرمز انسانی (اریتروسیت ها) می باشند.

 • غلظت کنترل 1 Level ، در محدوده طبیعی
 • غلظت کنترل Level2 در محدوده پاتوژنیک

نحوه آماده سازی
هر یک از معرف ها ، آماده به مصرف می باشند.
تهیه همولیزات

 • برای تهیه همولیزات λ 20 کالیبراتور و 1CC همولیزات یا محلول R3 که داخل کیت A1C HB است را با هم مخلوط نمایید.
 • همچنین برای نمونه بیمار (نمونه حاویEDTA) و کنترل ها هم همولیزات تهیه شود.
 • زمان لازم بعداز تهیه همولیزات حداقل 15 دقیقه می باشد .
 • پایداری همولیزات آماده شده در دمای اتاق 2 ساعت و در یخچال 5 ساعت می باشد.

پایداری 

 • کنترل ها در حالت نرمال به رنگ قرمز شفاف می باشند و در صورت انقضاء به مرور، به رنگ سیاه تغییر رنگ می دهند.
 • کنترل ها تا زمان تاریخ انقضاء روی برچسب ، در دمای یخچال پایدار می باشند.
 • کالیبراتورهای کدر شده ، قابل استفاده نمی باشند.
 • در دمای منهای 20 درجه کالیبراتورها تا 90 روز ماندگاری دارند.

شرایط نگهداری

 • در دمای °C 8 -2 و دور از نور نگهداری شود.
 • توصیه می شود کالیبراتور آماده را تقسیم کرده و در دمای منهای 20 درجه فریز شود.
 • درب ویال ها را پس از باز کردن به صورت محکم و درست ببندید تا امکان آلودگی و تبخیر را به حداقل رسانده شود.

محدودیت ها 

 •  این کنترل ها  مورد ارزیابی قرار گرفته اند ، برای سایر کیت ها مناسب بودن آن باید بررسی شود.
 • به آزمایشگاه ها توصیه می گردد تا مقادیر میانگین محدوده جمعیتی خود را برای این کیت بدست آورند.

شرایط نگهداری HBA1C CONTROL SET

 • در دمای °C 8 -2 و دور از نور نگهداری کنید.
 • پیشنهاد می شود کالیبراتور آماده را تقسیم کرده و در دمای منهای 20 درجه فریز کنید.
 • درب ویال ها را پس از باز کردن به صورت محکم و درست ببندید تا امکان آلودگی و تبخیر را به حداقل برسانید.

محدودیت های HBA1C CONTROL SET

 • این کنترل ها با کیت های شرکت پارس پیوند مورد ارزیابی قرار گرفته اند ، برای سایر کیت ها مناسب بودن آن باید بررسی شود.
 • به آزمایشگاه ها توصیه می شود تا مقادیر میانگین محدوده جمعیتی خود را برای این کیت بدست آورند.

مقادیر

دامنه مقدار Control L
4.51 -6.49 5.5 NGSP/DCCT(%)
دامنه مقدار Control L
9.1-13.5  3.11 NGSP/DCCT(%)

روش امحاء
مازاد مواد باید با رعایت قوانین امحاء و بر طبق الزامات قانونی دور ریخته شود.

ضمناً در کنار آزمایش HbA1C که جزو آزمایش قند خون است، آزمایشات زیر نیز تجویز می‌شود:

 • قند خون ناشتا (FBS)
 • آزمایش 2hpp ( آزمایش قند خون دو ساعته)
 • آزمایش چالش گلوکز (GCT ).
 •  تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT)

عواملی که ریسک ابتلا به دیابت را افزایش می دهند

 • عوامل ژنتیکی و پیشینه خانوادگی
 •  عفونت ویروسی یا باکتریایی
 • بیماری‌های خود ایمنی
 • سندروم تخمدان پلی‌کیستیک
 • سندروم کوشینگ
 • بیماران مبتلا به گلوکاگونما

پیشنهاد بررسی: MICROALBUMIN CONTROL L1 زیست شیمیCAL SERUM زیست شیمی – کیت هورمونی TSH ایده آل تشخیص  – TIBC CALIBRATOR زیست شیمی – MultiDrug 5 (20test) ویتروتک کیت T-uptake ایده آل تشخیص کیت هورمون رشد (hGH) ایده آل تشخیص