کیت کلراید

شرکت من

دسته: کیت آزمایشگاهی, کیت بیوشیمی شرکت من

دانلود بروشور Cloride

گارانتی سلامت فیزیکی کالا
 • تضمین اصالت کالا
 • پشتیبانی نصب دارد

نقد و بررسی

کیت کلراید شرکت من

بررسی کیت کلراید شرکت من: یون کلر بیشترین یون موجود در مایع خارج سلولی می باشد. این یون فشار اسمزی، توزیع آب و بالانس یون های مثبت و منفی را تنظیم می کند.

غلظت این یون مشابه سدیم و عوامل موثر بر آن نیز یکسان می باشد.

اندازه گیری غلطت  در پلاسما برای افتراق بین اسیدوز و آلکالوز و محاسبه اختلاف آنی ونی انجام می گیرد. اندازه گیری این یون در ادرار برای بیمارانی با آلکالوز متابولیک که مدر دریافت نمی کنند ارزش بالینی دارد.

هیپوکلرمی (کاهش کلر) در از دست دادن کلیوی نمک به همراه هیپوناترمی (کاهش سدیم)، و در مواردی مانند مسمویت برومیدی، SIADH (ترشح هورمون ضد ادراری)، افزایش مایع خارج سلولی، اسیدوز متابولیک، ترشح مداوم مایع شکمی و استفراغ مداوم مشاهده می گردد.

هیپوکلرمی در دهیدراتاسیون، RTA (اسیدوز کلیوی)، نقص های کلیوی و اسیدوز متابولیک، دیابت نوع I و مصرف بالای نمک مشاهده می گردد.

توجه: بعد از نمونه گیری، نمونه ها باید هرچه سریع تر از سلول ها جدا گردند تا از تغییر تعادل یونی به ویبله متابولیسم و تغییرات PH جلوگیری گردد.

عواملی که در میزان کلراید تاثیر می گذارند چیست؟

افزایش دهنده ها:

 • زیاده روی در تزریق محلول های نمکی
 • مصرف استازولامید
 • کلرید آمونیوم
 • آندروژن ها
 • کلروتیازیدها
 • داروهای حاوی کورتیزون، استروژن ها، کوانتیدین، هیدروکلروتیازید، متیل دوپا
 • داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی.

کاهش دهنده ها:

 • آلدسترون
 • بی کربنات ها
 • کوتیکواستروئیدها
 • هیدروکوتیزون
 • دیورتیک لوپ
 • دیورتیک های تیازیدی
 • تریامترن

 

بررسی پیشنهادها: کیت فسفر (500ml) شرکت من  _  کیت Hb A1c 32 شرکت من  _ کیت آمیلاز شرکت من

Inline Feedbacks
View all comments