نقد و بررسی

کاربرد تریپان بلو (Trypan blue) :

تریپان بلو (دی آمین بلو، نیاگارا بلو) نوعی رنگ آزو است که از تولویدین مشتق می شود.

این ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم 5904246 دارای جرم مولی آن ۸۷۲٫۸۸ می‌باشد. 

تریپان بلو به عنوان یک رنگ حیاتی برای تمایز سلول های زنده از سلول های غیر زنده در کشت سلولی به کار می رود. این رنگ بطور انتخابی، بافت ها و سلول های مرده را به رنگ آبی در می آورد. بیشترین کاربرد این رنگ برای شمارش سلولی زیر میکروسکوپ است.

سلول های مرده می توانند توسط این ماده شیمیایی به رنگ آبی تیره رنگ باشند، اما سلول های زنده سلولی نسبت به نفوذ این ماده به داخل سلول های مرطوب مقاومت نشان می دهد. 

ساختار مولکولی
تریپان بلو

مترادف: بنزامین بلو ، تلیدین دیازو بیس-8-آمینو-1-،naphthol-3،6-دیسفلونیک اسید، تتراسیدیم نمک، دیمتیل 4 ، 4 بیس 5 آمینو 4 هیدروکسی 2 ، نمک تتراسدیم

می توانید جهت دریافت، اطلاعات پیرامون خرید و آگاهی از قیمت این محصول و انواع آن با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.