(Urea-UV (250ml

زیست شیمی

دسته: کیت بیوشیمی زیست شیمی

دانلود بروشور urea -s

گارانتی سلامت محصول
 • تضمین اصالت کالا

نقد و بررسی

آزمایش نیتروژن اوره خون ((Urea-UV (250ml)، جزو آزمایشاتی می باشد که برای بررسی میزان مواد زائد طبیعی در خون تجویز می گردد. آزمایش اوره و کراتینین خون می‌توانند یک آزمایش مهم برای تشخیص نقرس و سنگ کلیه باشند.

اوره خون، ماده ای زائد است که در زمان تجزیه پورین‌ها، در بدن تولید می‌ شود. همچنین شما با مصرف وعده‌های غذایی، ماده‌ پورین را دریافت خواهید کرد. ماده زائد پورین‌ها و اسید اوریک، باید به وسیله کلیه‌ها و دستگاه گوارش از بدن خارج بشوند. هدف از انجام این آزمایش، بررسی سلامت کبد، کلیه‌ها و تشخیص نارسایی‌های کلیه است.

در این تست کاملا مشخص می‌شود که چگونه نیتروژن در کبد تبدیل به آمونیاک می‌شود. آمونیاک ماده‌ای می باشد که در اثر تجزیه پروتئین‌ به وجود می‌آید و بعد با مولکول‌ها ترکیب شده و به صورت اوره از بدن خارج می‌شود. آزمایش Urea نمایانگر است است که آیا فرایندی که ذکر شد در بدن به همین شکل انجام می‌شود یا در اثر کم و زیاد شدن اوره در آن اختلال ایجاد شده است؟

اگر نیاز به انجام آزمایش اوره خون دارید و وقت کافی برای رفتن به آزمایشگاه را ندارید یا به هر دلیل دیگری قادر به رفتن به آزمایشگاه نیستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که از خدمت آزمایش در منزل هومکا استفاده کنید. با ثبت درخواست‌تان، متخصصان هومکا با شما تماس گرفته و شما را از نحوه و زمان انجام تست اوره خون در منزل آگاه می‌کنند. تیم متخصص به منزل‌تان اعزام شده و آزمایشات لازم گرفته خواهد شد.

اهمیت کلینیکی (Urea-UV (250ml
اوره مهمترین محصول نهایی در متابولیسم پروتئینها است و بیشترین میزان آنالیتازت دار غیر پروتئین خون را تشکیل میدهد. اوره در کبد تولید شده و از طریق کلیه وارد مجاری ادرار میگردد، بنابراین مقدار اوره در خون به میزان مصرف مواد پروتئینی، کاتابولیسم و عملکرد کلیهها بستگی دارد.

بالا بودن اوره میتواند مربوط به تغییرات تغذیهای و یا بیماریهای ناشی از نارسایی کلیهها، بیماریهای کبدی، دیابت و یا عفونت باشد.
روش:
Colorimetric /Enzymatic
اساس روش

این روش از واکنشBerthelot برداشته شده است که سال های متمادی برای اندازهگیری اوره وآمونیاک مورد استفاده قرار میگرفت، که با تغییرات داده شده حساسیت،دقت و سرعت واکـنـش آنبهیـنه گردیـده است.در این روش اوره مـوجـود در نمونـه، در مـجـاورت با اورهآز تـولـید یـونآمونیوم نمودهکه بامخلوط سالیسیلات ـهیپوکلریت ایجاد کمپلکسرنگیسبزمیکندکهشدت آنمتناسب با غلظت اوره در نمونه بوده و در طول موج630 578 نانومتر اندازهگیری می شود.

Storage Content Presentation
2-8°C 1×8 ml
R1: Urea Enzyme Mix
2-8°C 2×100 ml
R2: Urea Assay reagent
2-8°C 1×20 ml
R3: Urea Color Developer
2-8°C Included Calibrator

شرایط نگهداری

معرفها دردمای 2-8 درجهسانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویالهاپایدار میباشند، مشروط براینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند.از فریز کردن وقرار دادن معرفها در مقابل نور خودداری شود.
Working R3: بستهبه نیاز1قسمتاز معرفR3را با9قسمت آب مقطر مخلوط نمایید.

)برایمثال2میلیلیتر معرفR3را با18میلیلیتر آب مقطر مخلوط نمایید.(محلول تهیه شده حداقل برای مدت 6 ماه در دمای 2-8 درجه سانتیگراد پایدار میباشد.

نمونه موردآزمایش
سرمتازه بدون همولیز،پلاسمای هپارینه بدون آمونیوم هپارین، پلاسمای
EDTAدار و ادرار.
پایداری اوره در سرم یا پلاسمـادر دمـای20-25
درجـه سانتیگراد7روز و در دمای-20درجه سانـتیگرادیکسال میباشد.پایداری اوره در ادرار در دمای252درجه سانتیگراد5روز، در دمای55درجه سانتیگراد2روز و در دمای -20درجه سانتیگراد یکماه میباشد.
ادرار باید به نسبت  1+50 با آب مقطر رقیقشود.برای مثال100میکرولیتر ادرار را با5میلیلیتر آب مقطر مخلوط شود و عدد بدست آمده در عدد51ضرب شود.

پارامترها (Urea-UV (250ml

 • طـولموج:578نانومتر
 • کووت:1سانت
 • حجم نمونـه:10میکرولیتر
 • حجممعرف:2میلی لیتر
 • خوانش: مقابل بلانک معرف
 • نوع واکنش:افزایشی
 • دما:3725درجهسانتیگرا.
روشاندازهگیریدستی بلانک کالیبراتور نمونه
معرفR1 40 میکرولیتر 40 میکرولیتر 40 میکرولیتر
نمونه/کالیبراتور 10 میکرولیتر 10 میکرولیتر
معرفR2 1000 میکرولیتر 1000 میکرولیتر 1000 میکرولیتر
مخلوطکرده2دقیقه در دمای73درجه سانتیگراد و یا11دقیقه در دمای5212درجه سانتیگراد انکوبه کرده، سپس معرفR3تهیه شده را به ترتیب زیر اضافه نمایید:
Working R3 1000 میکرولیتر 1000 میکرولیتر 1000 میکرولیتر
مخلوط کرده 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد و یا 20 دقیقه در دمای 2515درجه سانتیگراد انکوبه نموده، سپس جذب نوری نمونه و کالیبراتور را در برابر بلانک معرف در طول موج578نانومتر اندازه گیری نمایید.پایداری رنگ60دقیقه میباشد.

آزمایشات تکمیلی تست (Urea-UV (250ml

 • تست تعیین سطح کراتین.
 • تعیین سطح اسید اوریک.
 • میزان سدیم.
 • میزان پتاسیم.

تست اوره خون در مواردی مختلفی کاربرد دارد و تفسیر آزمایش (Urea-UV (250ml، نیز در شرایطی خاصی برای متخصص و بیمار حائز اهمیت خواهد بود:

 • شناسایی افتراقی اورمی پیش کلیوی، کلیوی و بعد از کلیوی از هم در کنار تست کراتینین.
 • تعیین سطح عملکرد کلیه‌ها و کبد.
 • تعیین سرعت تصفیه گلومرولی.
 • اندازه‌گیری نیتروژن اوره خون انجام می‌گیرد.

میزان نرمال اوره خون

اوره از سوخت و ساز پروتئین‌ها بدست می‌آید، کبد آن را تولید می‌کند و کلیه‌ها موظف به دفع آن هستند. پرخوری، خونریزی، افزایش غلظت خون  و اسهال ممتد ممکن است سبب افزایش میزان اوره خون شوند. به طور نرمال میزان اصولی اوره خون در بدن افراد بالغ باید بین ۱۵ الی ۴۵ میلی گرم در دسی لیتر باشد.

اگر کارکرد کبد خوب باشد، بدن فعالیت های مفیدی در طی روز داشته باشد و مشکل سوء تغذیه یا خونریزی‌های داخلی وجود نداشته باشد، مقادیر نرمال آزمایش اوره خون در همین محدوده خواهد بود. اگر میزان آن پایین باشد نشان دهنده سوء تغذیه فرد می باشد و اگر میزان بالا باشد به معنای  از کار افتادگی کبد و کلیه و نیاز به دیالیز  خواهد بود.

علت افزایش اوره خون

وجود مقداری اوره خون در بدن امر کاملاً طبیعی است، اما سطح بالاتر اوره خون می‌تواند باعث بروز بیماری جدی ای شود، به این بیماری هایپراوریسمی گفته می‌شود و می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. هایپراوریسمی می‌تواند باعث تجمع بلورهای اورات در داخل مفاصل و منجر به بروز نقرس گردد. اسید اوریک بالا احتمال ابتلا به سنگ کلیه را افزایش خواهد داد. برخی از این موارد شامل بیماری کلیه، سرطان‌های خاص خون، کم‌کاری تیروئید، پسوریازیس، رابدومیولیز، کم‌خونی، مصرف داروهای خاص و رژیم غذایی غنی از پورین می باشد. اگر تعداد زیادی از سلول ها در حال تجزیه باشند، این می‌تواند نشان دهنده‌ی یک مشکل بسیاز جدی در بدن باشد.
اوره در کبد از شکسته شدن پروتئین‌ها تولید می‌شود. کبد، پروتئین‌های موجود در مواد غذایی را تجزیه کرده و زمانی که پروتئین‌ها را تجزیه کند، اوره ایجاد می‌شود. کبد پس از تجزیه پروتئین‌های مورد استفاده در سلول‌ها ماده‌ای به نام آمونیاک تولید می‌کند که حاوی نیتروژن است.

سطح بالای نیتروژن اوره خون (BUN) ممکن است مربوط  به دلایل زیر باشد: 

 • حمله قلبی
 • کمبود آب بدن
 •  انسداد مجاری ادراری
 • مشکلات کلیوی
 •  استرس
 •  خونریزی معده

علائم اوره بالا

 • نقرس
 • انسداد مجاری ادراری
 • از کار افتادگی کبد
 • از کار افتادگی کلیه‌ها
 • تکرر ادرار
 •  درد مفاصل
 •  تغییر رنگ ادرار
 •  مشکل در خوابیدن
 •  خستگی مفرط
 • گرفتگی عضلات
 • کاهش اشتها
 •  خارش

درمان اوره خون بالا

 • مصرف کمتر غذاهای پروتئینی
 • بیشتر ورزش کنید و فعالیت بدنی خود را افزایش دهید.
 • بیشتر آب بخورید، مصرف ۸ تا ۱۶ لیوان آب بسیار خوب است.
 • سرکه سیب مصرف کنید چراکه حاوی پتاسیم است.
 • ترکیب لیموترش و عسل می‌تواند به بهبود اوره خون و تعادل آن کمک کند.

بررسی پیشنهاد: کیت کلسیم پارس پیوندکیت Glucose پارس پیوندکیت ALPکیت LDHکیت Glucoseکیت فسفرکیت توتال پروتئینکیت Albuminکیت TG شرکت منکیت TG شرکت منکیت TGزیست شیمی 

مشخصات فنی

دمای مناسب برای نگهداری

طول موج

578 نانومتر

کووت

1 سانت

حجم نمونـه

10 میکرولیتر

حجم معرف

2 میلی لیتر

خوانش

مقابل بلانک معرف

نوع واکنش

افزایشی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “(Urea-UV (250ml”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…